Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Metoda Berlitza: Immersja językowa w praktyce
Parenting
Star icon
08.04.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Metoda Berlitza: Immersja językowa w praktyce

Spis treści

W świecie edukacji językowej, wśród szerokiego wachlarza dostępnych metod, na osobne wyróżnienie zasługuje metoda Berlitza, uznawana za jedną z najbardziej efektywnych form nauki języka angielskiego. Metoda Berlitza, opierając się na immersji językowej, czyli pełnym „zanurzeniu się” w języku angielskim, oferuje unikalne podejście, które wyróżnia ją na tle innych strategii nauczania. Niniejszy artykuł stanowi część serii poświęconej różnorodnym metodologiom edukacyjnym, mającym na celu pomoc rodzicom w znalezieniu tej najodpowiedniejszej dla ich dzieci.

Metoda powstała w 1878 roku z pomysłu Maximiliana D. Berlitza. Wyrosła na gruncie przekonania, że najskuteczniejszą formą nauki języka jest całkowite zanurzenie w środowisku, w którym jest on używany. Zamiast tradycyjnego skupiania się na gramatyce i zapamiętywaniu list słówek, metoda Berlitza kładzie nacisk na naturalną komunikację w języku angielskim. Uczące się dzieci od pierwszych chwil są zachęcane do myślenia i mówienia w angielskim, co przyspiesza proces nauki i pomaga w osiągnięciu płynności językowej.

Metoda ta uznawana jest za jedną z najlepszych opcji dla dzieci, ponieważ wykorzystuje ich naturalną zdolność do uczenia się poprzez naśladowanie i bezpośrednią interakcję. W dalszej części artykułu szczegółowo omówimy, na czym polega omawiana metoda, jakie korzyści niesie ze sobą immersja językowa oraz w jaki sposób można ją efektywnie stosować, aby maksymalizować potencjał naukowy dzieci.

Sprawdź, jak metoda Berlitza może stać się kluczem do sukcesu w nauce języka angielskiego przez Twoje dziecko.

Czym jest metoda Berlitza?  

Metoda Berlitza, znana również jako metoda bezpośrednia, to rewolucyjne podejście do nauki języków obcych, które zostało opracowane przez Maximiliana D. Berlitza pod koniec XIX wieku.

Metoda opiera się na przekonaniu, że najbardziej naturalną i skuteczną formą nauki języka jest całkowite zanurzenie w nim, czyli immersja. Ta innowacyjna metoda odrzuca tradycyjne techniki gramatyczne i listy słówek na rzecz bezpośredniego, intensywnego kontaktu z językiem, co sprawia, że uczący się, niezależnie od wieku, zaczynają myśleć i komunikować się w nowym języku.

Do kluczowych elementów nauki metodą Berlitza zaliczamy: nacisk na mówienie i słuchanie, zanurzenie w języku (tzw. immersja), nauczanie kontekstowe, brak tłumaczenia i personalizację nauczania.

Kluczowe elementy w metodzie Berlitza

Poniżej objaśniamy, jak powinna przebiegać nauka angielskiego w zgodzie z kluczowymi elementami metody Berlitza.

 1. Zanurzenie w języku. Podstawą metody Berlitza jest całkowite zanurzenie w języku angielskim. Uczniowie są otoczeni językiem na każdym kroku nauki, co sprzyja szybkiemu przyswajaniu nowych słów i zwrotów. Przykładem imersji w codziennym życiu rodziny może być komunikowanie się przez weekend tylko po angielsku. Od rozmów przy śniadaniu, przez dyskusje o planach dnia, aż po czytanie bajek na dobranoc – cała komunikacja odbywa się wyłącznie w języku angielskim.
 2. Nacisk na mówienie. Komunikacja ustna jest kluczowym aspektem metody Berlitza. Uczniowie od samego początku są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w rozmowach, co buduje ich pewność siebie i płynność wypowiedzi. Dziecko może uczestniczyć w zabawie role-play, gdzie odgrywa scenę w angielskiej herbaciarni, zamawiając herbatę i ciastko, używając przy tym określonych fraz i zdań po angielsku.
 3. Brak tłumaczenia. W metodzie Berlitza unika się tłumaczenia na język ojczysty. Nauka odbywa się przez bezpośrednie zrozumienie znaczenia słów i zwrotów w kontekście. Nauczyciel pokazuje uczniom obrazki różnych aktywności (np. bieganie, pisanie, czytanie) i opisuje je po angielsku, zamiast podawać ich tłumaczenia, co zmusza uczniów do myślenia w języku angielskim.
 4. Nauczanie kontekstowe. Język jest nauczany przez jego bezpośrednie używanie w realnych, codziennych sytuacjach, co pomaga uczniom lepiej zrozumieć jego praktyczne zastosowanie. Przykładowo, ucząc się słownictwa związanego z jedzeniem, dzieci przygotowują prosty angielski przepis kulinarny, używając angielskich nazw składników i poleceń kuchennych.
 5. Korekta błędów. Metoda zakłada delikatną i konstruktywną korektę błędów, aby nie zniechęcać uczniów do prób mówienia. Nauczyciele skupiają się na poprawie, zachęcając do samodzielnego identyfikowania i korygowania pomyłek. Kiedy dziecko popełnia błąd podczas mówienia, nauczyciel powtarza zdanie poprawnie, zachęcając ucznia do powtórzenia, co pozwala na naukę poprawnej formy w naturalny sposób.
 6. Uczenie się przez słuchanie i powtarzanie. Duży nacisk kładziony jest na aktywne słuchanie języka i jego powtarzanie. Ta metoda pomaga w rozwijaniu wymowy oraz zrozumieniu języka na poziomie intuicyjnym. Przykładowo, rodzice i dziecko mogą słuchać angielskich piosenek, a następnie razem śpiewać, starając się naśladować wymowę i intonację. To zabawny i skuteczny sposób na ćwiczenie słuchania i powtarzania.

Te kluczowe elementy metody Berlitza wspólnie tworzą spójny i holistyczny system nauki języka angielskiego, który jest zarówno efektywny, jak i przyjemny dla uczniów w każdym wieku.

Immersja językowa w metodzie Berlitza 

Immersja językowa, stanowiąca fundament metody Berlitza, to proces, w którym uczący się jest całkowicie zanurzony w języku angielskim, co imituje naturalny sposób przyswajania pierwszego języka. Dzięki temu podejściu, wszystkie interakcje oraz materiały dydaktyczne są przedstawiane w języku angielskim, co skutkuje intensywnym i ciągłym kontaktem z językiem.

W praktyce realizacja immersji językowej w metodzie Berlitza obejmuje szeroki zakres działań. Uczniowie uczestniczą w lekcjach, podczas których od samego początku komunikują się wyłącznie po angielsku, co zmusza ich do myślenia i formułowania wypowiedzi w tym języku.

Role-play, czyli odgrywanie ról w scenkach z życia codziennego, pozwala na ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych w kontrolowanym, ale naturalnym środowisku. Przykłady takich aktywności to symulacje wizyty w restauracji czy planowanie podróży, gdzie dzieci mogą ćwiczyć realistyczne dialogi i frazy.

Projekty tematyczne, takie jak przygotowanie prezentacji na interesujące tematy czy pisanie listów, wymagają od uczniów aktywnego poszukiwania informacji oraz komunikowania się po angielsku, co dodatkowo motywuje do samodzielnej nauki.

Działania immersyjne obejmują także wycieczki edukacyjne, podczas których dzieci mają okazję używać języka angielskiego w realnych sytuacjach, a także słuchanie angielskich piosenek i oglądanie filmów, co nie tylko uatrakcyjnia proces nauki, ale także pomaga w osłuchaniu się z naturalnym językiem i różnorodnością akcentów.

Te praktyczne przykłady zastosowania zanurzenia językowego, tak charakterystycznego dla metody Berlitza, pokazują, że podejście przyspiesza proces nauki, czyniąc go bardziej naturalnym, przyjemnym i efektywnym dla dzieci w wieku szkolnym.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Korzyści z immersji językowej dla dzieci  

Immersja językowa od najmłodszych lat to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na naukę języka obcego. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa są zanurzone w środowisku wielojęzycznym, szybciej adaptują się do nowych dźwięków, słów i struktur gramatycznych, co ma długotrwały wpływ na ich zdolności lingwistyczne i kulturowe. Oto najważniejsze korzyści płynące z immersji językowej dla dzieci:

 • Przyspieszona nauka języka: Dzieci zanurzone w języku obcym od najmłodszych lat szybciej przyswajają nowe słownictwo i struktury gramatyczne, co przyspiesza ich ogólną naukę języka.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Regularna praktyka i naturalna ekspozycja na język w różnych kontekstach umożliwia dzieciom rozwój zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych, w tym płynności, dokładności i skuteczności w wyrażaniu się.
 • Rozwój umiejętności słuchania: Immersja językowa znacząco poprawia zdolność dzieci do rozumienia mówionego języka, co jest kluczowe dla efektywnej komunikacji i dalszej nauki języków.
 • Nauka empatii i otwartości kulturowej: Dzieci uczące się w środowisku immersyjnym są bardziej otwarte na inne kultury, co sprzyja rozwojowi empatii i zrozumieniu różnorodności otaczającego nas świata.
 • Poprawa pamięci i zdolności do koncentracji: Nauka w środowisku immersyjnym wymaga od dzieci ciągłej uwagi i przetwarzania informacji w języku obcym, co wzmacnia ich ogólne zdolności poznawcze, w tym pamięć i koncentrację.
 • Zwiększona zdolność kognitywna: Dzieci wychowane dwujęzycznie lub wielojęzycznie wykazują większą elastyczność w myśleniu, co oznacza lepszą zdolność do adaptacji do zmian i rozwiązywania problemów w kreatywny sposób.

Porównanie metody Berlitza z innymi metodami nauki języków   

Metoda Berlitza wyróżnia się na tle innych metod nauki języków przede wszystkim brakiem tłumaczeń na język ojczysty uczącego się. To podejście, oparte na całkowitej immersji i komunikacji wyłącznie w języku docelowym, różni się znacznie od tradycyjnych metod, gdzie tłumaczenie jest często kluczowym elementem procesu nauki.

Inną istotną różnicą jest również sposób korygowania błędów; w metodzie Berlitza korekta jest wprowadzana delikatnie i konstruktywnie, co stoi w kontraście do metody Callana, gdzie korekta błędów jest rzadziej stosowana, a nacisk kładziony jest na płynność i szybkość mówienia, nawet kosztem dokładności.

W porównaniu do tradycyjnych metod nauki, które często koncentrują się na gramatyce i pisemnym zapamiętywaniu słówek, metoda Berlitza promuje naturalne przyswajanie języka poprzez słuchanie i regularne mówienie. Ta różnica w podejściu ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności nauki. Tym, którzy chcieliby zgłębić temat i porównać metodę Berlitza z innymi sposobami nauczania języka angielskiego, zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który szczegółowo omawia różne podejścia do nauki języka angielskiego.

Jak Novakid implementuje zasady immersji językowej w swoich kursach  

W Novakid, podczas zajęć z angielskiego od podstaw online, uczniowie również stopniowo zanurzają się w anglojęzycznym środowisku, dzięki obecności na lekcji wykwalifikowanego nauczyciela native-speakera.

Lekcje w formie zabawy w Novakid prowadzone są w całości po angielsku, dzięki czemu dziecko w naturalny sposób doświadcza kontekstu językowego i od samego początku uczy się komunikować z nauczycielem native-speakerem wyłącznie po angielsku.

Immersja językowa jest kluczową strategią wykorzystywaną w lekcjach Novakid, co oznacza, że nauczanie odbywa się wyłącznie po angielsku, niezależnie od poziomu zaawansowania ucznia. Takie podejście zapewnia, że dzieci od najmłodszych lat przyzwyczajają się do myślenia i komunikowania się w języku angielskim. Dodatkowo, Novakid zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli, którzy są native speakerami języka angielskiego. Dzięki temu dzieci mają możliwość nauki z autentycznymi akcentami i mogą lepiej zrozumieć różnorodność języka.

Interakcje z native speakerami dodatkowo wzmacniają immersję językową i pomagają uczniom szybciej osiągnąć płynność w języku angielskim. Przekonaj się, że dzięki angielskiemu w Novakid, Twoje dziecko zacznie szybko, płynnie i bez stresu mówić po angielsku! Zapisz pociechę na pierwsze, bezpłatne zajęcia próbne w Novakid i sprawdź, jak efektywna może być nauka języka angielskiego poprzez immersję.

 

Czy artykuł był pomocny?

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Rozwój 12 latka
Edukacja dziecka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.