Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego?
Edukacja dziecka
Star icon
29.02.2024
Time icon 6 min
Comment icon 0 komentarze

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego?

Spis treści

Egzamin ósmoklasisty to ważny etap w edukacji młodych ludzi, stanowiący podsumowanie nauki w szkole podstawowej i decydujący o możliwościach edukacyjnych w przyszłości. Jest to egzamin zewnętrzny, oceniający umiejętności i wiedzę uczniów w zakresie trzech głównych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, wśród których angielski jest najczęściej wybieranym językiem.

Znaczenie egzaminu ósmoklasisty dla młodych ludzi jest kluczowe, ponieważ wyniki egzaminu są jednym z kryteriów przy rekrutacji do szkół średnich, a dobrze zdany egzamin otwiera drzwi do wymarzonych liceów i techników.

Dlaczego jest on tak ważny? Egzamin ósmoklasisty nie tylko weryfikuje zdobytą przez uczniów wiedzę, ale także ich umiejętności analityczne, logiczne myślenie oraz zdolność do stosowania języka w praktyce. Dobre wyniki mogą znacząco wpłynąć na przyszłą ścieżkę edukacyjną i zawodową ucznia.

W tym artykule skupimy się na przygotowaniach do części z języka angielskiego, oferując praktyczne wskazówki i metody nauki, które pomogą osiągnąć jak najlepszy wynik. Zaprezentujemy sprawdzone techniki i strategie nauki, dzięki którym egzamin ósmoklasisty z angielskiego nie będzie już wyzwaniem, a kolejnym krokiem na drodze do edukacyjnego sukcesu.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z angielskiego? 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to jedna z tzrech kluczowych części egzaminacyjnego wyzwania, przed którym stają uczniowie kończący szkołę podstawową. Całość egzaminu z tego przedmiotu trwa 90 minut i składa się z kilku segmentów, mających na celu sprawdzenie różnorodnych umiejętności językowych uczestników.

Pierwsza część to zazwyczaj zadania zamknięte, testujące rozumienie ze słuchu. Uczniowie słuchają nagrań dialogów lub monologów, na podstawie których odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru. Kolejny segment to rozumienie tekstów pisanych, gdzie uczniowie analizują artykuły, fragmenty opowiadań lub informacje, aby odpowiedzieć na pytania testowe lub prawda/fałsz.

Nie może zabraknąć również części sprawdzającej umiejętność używania języka, czyli zadania z zakresu gramatyki i słownictwa. Uczniowie uzupełniają luki w tekstach, przekształcają zdania, aby zachować ich znaczenie, lub dobierają odpowiednie słowo do kontekstu.

Ostatnia część egzaminu to często wypowiedź pisemna, gdzie uczniowie mogą być poproszeni o napisanie opowiadania, listu, notatki lub opinii na dany temat. To właśnie ta część pozwala na pełne wykazanie się znajomością języka i zdolnością do płynnego formułowania myśli.

Dobre przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, zwłaszcza do jego angielskiej części, wymagają nie tylko znajomości języka, ale i umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi typami zadań.

Kluczowe jest regularne trenowanie wszystkich umiejętności językowych: słuchania, czytania, pisania oraz używania języka w praktyce. Warto zacząć przygotowywanie się do egzaminu 8 klasisty już na długo przed samym egzaminem, aby mieć pewność, że żadna część egzaminu nie będzie dla ucznia zaskoczeniem.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego  

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wymagają zdobycia przekrojowej wiedzy i umiejętności. Poniżej przedstawiamy ogólny przegląd kluczowych obszarów, na które warto zwrócić szczególną uwagę podczas nauki, aby zadania na egzaminie ósmoklasisty nie zaskoczyły. 

Zagadnienia gramatyczne Słownictwo (Vocabulary) Umiejętności
Czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect) Tematyka życia codziennego (szkoła, rodzina, hobby, sport) Słuchanie (rozumienie ze słuchu)
Strona bierna (Passive Voice) Środowisko i przyroda Czytanie (rozumienie tekstów)
Mowa zależna (Reported Speech) Podróże i turystyka Pisanie (tworzenie własnych tekstów)
Pytania i konstrukcje pytające Technologia i media Używanie języka (gramatyka i słownictwo w kontekście)
Przyimki miejsca i czasu Zdrowie i styl życia
Stopniowanie przymiotników i przysłówków Jedzenie i kultura
Warunkowe typu 1, 2 i 3 Praca i zawody
Wyrażenia czasownika modalnego Zakupy i usługi

 

Ta lista stanowi solidną podstawę do rozpoczęcia nauki lub do przeglądu materiałów. Kluczowe jest systematyczne powtarzanie i regularne ćwiczenia w każdym z tych obszarów. Dodatkowo regularne testowanie własnej wiedzy poprzez rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat czy korzystanie z materiałów online może pomóc w lepszym zrozumieniu struktury egzaminu i typu zadań, które mogą się pojawić.

Uczniowie aktywnie korzystający z języka angielskiego na co dzień, np. poprzez oglądanie filmów, czytanie książek, czy konwersacje z native spekerami, mają ogromną szansę na wzbogacenie słownictwa i poprawę płynności swoich wypowiedzi.

Jakie materiały powtórzyć przed egzaminem?

Przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego warto szczególnie skupić się na powtórzeniu określonych obszarów materiału. Oto lista najważniejszych z nich, wraz z przykładami:

-> Gramatyka:

 • Czasy gramatyczne: Upewnij się, że rozumiesz, jak i kiedy używać różnych czasów, np. Present Simple („I do”) do opisywania rutynowych czynności, Past Simple („I did”) do mówienia o zdarzeniach z przeszłości, czy Present Perfect („I have done”) do opisania doświadczeń.
 • Strona bierna: Przykład, „The book was read by me” zamiast „I read the book”.
 • Mowa zależna: Zmiana czasu i zaimków w zdaniach, np. „She said she was happy” zamiast „I am happy”.
 • Tryby Warunkowe: Zrozumienie różnic między warunkowymi typu 1, 2, i 3, np. „If I study hard, I will pass” (typ 1), „If I studied hard, I would pass” (typ 2).

-> Słownictwo:

 • Powtórka tematycznych słówek związanych z życiem codziennym, środowiskiem, podróżami, technologią, zdrowiem, jedzeniem, kulturą, pracą i zawodami. Stwórz listy słówek i ucz się ich w kontekście.
 • Idiomy i zwroty frazeologiczne: Nauka zwrotów, które mogą być użyteczne, szczególnie w części pisemnej, np. „Break a leg” oznaczające „Powodzenia”.

->Rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu:

 • Ćwiczenie na tekstach z różnych źródeł: artykuły, opowiadania, dialogi. Ćwicz rozumienie głównego przekazu, identyfikację szczegółów i wnioskowanie.
 • Słuchanie nagrań w języku angielskim: podcasty, wiadomości, dialogi. To pomoże w rozumieniu różnych akcentów i tempa mówienia.

->Pisanie:

 • Ćwiczenie pisania różnych form tekstów: listów, opowiadań, recenzji. Skup się na strukturze tekstu, spójności oraz poprawności gramatycznej i leksykalnej.
 • Ćwiczenie planowania tekstu przed jego napisaniem, wyróżnianie wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

-> Używanie języka:

 • Zadania z lukami tekstowymi: uzupełnianie zdań zgodnie z kontekstem.
 • Przekształcanie zdań: ćwiczenia na zmianę struktury zdania, zachowując jego znaczenie.

-> Materiały dodatkowe:

 • Testy i arkusze z poprzednich lat: rozwiązuj je, aby zrozumieć format egzaminu i typy zadań.
 • Aplikacje mobilne do nauki języka angielskiego: korzystaj z nich, by w łatwy sposób powtarzać materiał i uczyć się nowych słów.

Pamiętaj, że regularne powtórki i rozwiązywanie przykładowych zadań są kluczowe. Staraj się codziennie poświęcić trochę czasu na naukę i powtórkę, aby materiał został skutecznie przyswojony.

Jak ćwiczyć rozumienie ze słuchu?

Rozumienie ze słuchu jest jednym z kluczowych wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, które może stanowić wyzwanie i źródło stresu dla wielu uczniów. Aby skutecznie przygotować się do tej części egzaminu, ważne jest systematyczne trenowanie umiejętności słuchania z uwagą i zrozumienia. Zacznij od wsłuchiwania się w całość przekazu, starając się uchwycić główny temat oraz ogólne informacje, zanim skupisz się na szczegółach. Kluczowe jest utrzymanie skupienia przez cały czas trwania nagrania, co wymaga regularnej praktyki i stopniowego zwiększania czasu słuchania.

Przyzwyczajaj się do różnorodności akcentów i tempa mówienia, słuchając nagrań z różnych źródeł, takich jak filmy, seriale, podcasty, wiadomości czy materiały edukacyjne online. To pozwoli Ci lepiej adaptować się do nieoczekiwanych warunków na egzaminie. Ćwicz również wylapywanie kluczowych słów i fraz, które mogą pomóc w zrozumieniu kontekstu i szczegółów przekazywanych informacji.

Nie zapominaj o znaczeniu notatek. Próbuj zapisywać główne punkty lub słowa kluczowe podczas słuchania – to pomoże Ci zachować skupienie i lepiej zorganizować informacje. Po zakończeniu nagrania sprawdź, czy Twoje notatki odzwierciedlają główne idee tekstu słuchanego.

Regularne ćwiczenia i eksponowanie się na język angielski w różnych kontekstach słuchowych to fundament dobrej przygotowawczości do egzaminu ósmoklasisty. Pamiętaj, że sukces w tej części egzaminu nie przychodzi z dnia na dzień, ale jest wynikiem systematycznej pracy i zaangażowania w proces nauki.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – ważne słówka

Przystępując do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, kluczowe jest posiadanie solidnej bazy słownictwa, która umożliwi zrozumienie tekstów, formułowanie wypowiedzi i skuteczne radzenie sobie z różnymi zadaniami egzaminacyjnymi.

Słówka i zwroty, które mogą się przydać na egzaminie, powinny pokrywać szeroki przekrój tematyczny – od codziennego życia, przez edukację, podróże, technologię, aż po kulturę i zdrowie. Znajomość konkretnych słówek nie tylko ułatwi rozumienie czytanych i słuchanych tekstów, ale również pomoże w precyzyjnym wyrażaniu myśli i opinii, co jest niezbędne, szczególnie w części pisemnej egzaminu.

Aby skutecznie przygotować się do egzaminu, warto skupić się na następujących obszarach słownictwa:

 • Życie codzienne i rodzina – słówka opisujące dom, czynności domowe, relacje rodzinne, hobby i czas wolny.
 • Edukacja i szkoła – terminologia związana z przedmiotami szkolnymi, życiem szkolnym, planem lekcji, egzaminami i ocenami.
 • Praca i zawody – słówka dotyczące różnych profesji, miejsca pracy, obowiązków zawodowych.
 • Zdrowie i styl życia – słownictwo opisujące części ciała, symptomy chorób, zdrowe nawyki, ćwiczenia fizyczne.
 • Zakupy i usługi – terminy związane z zakupami, rodzajami sklepów, płatnościami.
 • Technologia i media – słówka dotyczące nowoczesnych technologii, mediów społecznościowych, komunikacji internetowej.
 • Środowisko – terminologia związana z ochroną środowiska, zjawiskami naturalnymi, katastrofami ekologicznymi.
 • Podróże i turystyka – słownictwo opisujące środki transportu, orientację w terenie, atrakcje turystyczne, planowanie podróży.

Opanowanie tych obszarów słownictwa zwiększy szanse ucznia na sukces na egzaminie ósmoklasisty, umożliwiając płynne poruszanie się po różnorodnych tematach egzaminacyjnych i efektywne wykorzystanie języka angielskiego w praktyce.

Jak się dobrze przygotować? Rozwiązuj arkusze z poprzednich lat

Jednym z najlepszych sposobów na skuteczne przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego jest rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych z ostatnich lat. Takie materiały są dostępne w internecie na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rozwiązywanie poprzednich arkuszy pozwala nie tylko na zapoznanie się z formatem egzaminu i rodzajami zadań, które się na nim pojawiają, ale również na praktyczne przetestowanie swoich umiejętności i wiedzy.

Praca z arkuszami z poprzednich lat umożliwia uczniowi zrozumienie, jakie typy zadań najczęściej się pojawiają, jakie zagadnienia są kluczowe oraz jakie pułapki mogą czekać na egzaminie. Dzięki temu przygotowanie staje się bardziej ukierunkowane, a uczący się może skupić się na obszarach, które wymagają dodatkowych ćwiczeń.

Regularne rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat buduje pewność siebie i zmniejsza stres związany z egzaminem, ponieważ uczniowie stają się bardziej zaznajomieni z jego strukturą i ogólnymi wymaganiami. Jest to kluczowy element przygotowań, który pomaga zmniejszyć napięcie i obawy przed nieznanym, co przekłada się na lepsze wyniki w dniu egzaminu.

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie można znaleźć arkusze z ostatnich lat.

Przygotowanie poprzez praktyczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych to sprawdzona metoda, która pozwala uczniom na efektywne przyswojenie materiału i osiągnięcie jak najlepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty.

Nauka do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – podsumowanie

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wymaga systematycznej pracy i dobrze przemyślanej strategii nauki. Kluczem do sukcesu jest kompleksowe powtórzenie materiału, skupienie się na rozumieniu ze słuchu, czytaniu ze zrozumieniem, rozwijaniu umiejętności pisemnych oraz poszerzaniu słownictwa. Rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pozwoli lepiej zrozumieć format egzaminu i typy zadań, które mogą się pojawić, a także zbudować pewność siebie i zmniejszyć stres.

Pamiętaj, aby podczas nauki nie zapominać o regularnych przerwach i zadbać o odpowiednią równowagę między nauką a odpoczynkiem. Zachęcamy do korzystania z różnorodnych źródeł i materiałów, takich jak książki, filmy, podcasty czy gry językowe, które mogą urozmaicić proces nauki i uczynić go bardziej efektywnym.

W końcu, najważniejsze to podchodzić do nauki z pozytywnym nastawieniem i wiarą we własne możliwości. Każdy moment spędzony na nauce to krok bliżej do osiągnięcia celu, jakim jest udany wynik na egzaminie ósmoklasisty.

Jeżeli Twoje dziecko przygotowuje się również do matury z języka angielskiego, zachęcamy do zapoznania się z naszym wpisem na ten temat. Znajdziesz tam szereg przydatnych informacji i wskazówek, które mogą okazać się nieocenione w dalszym etapie edukacji. Powodzenia!

Czy ten artykuł był pomocny? 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Edukacja dziecka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.