Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
Co to jest esej i jak go napisać
Eseje
Star icon
29.06.2023
Time icon 11 min

Czym jest esej i jak poprawnie napisać esej?

Spis treści

Esej jest formą pisemną, która pozwala na szersze rozważania na dany temat i omówienie tego tematu w sposób spójny, uporządkowany, logiczny i z wykorzystaniem swoich racji. Pisanie eseju to zadanie, które pojawia się na różnych etapach edukacji, zarówno na poziomie podstawowym, średnim, jak i uniwersyteckim. Niezależnie od stopnia zaawansowania, pisanie eseju na studia lub w innych okolicznościach, wymaga zrozumienia podstawowych zasad dotyczących jego formy i struktury, a także wiedzy na temat różnych typów esejów. 

Ten artykuł ten posłuży Tobie za przewodnik, który pomoże Ci nauczyć się, czym jest esej, jak poprawnie go napisać, jak długi jest esej i jaką strukturę powinien on mieć. Sprawdzimy jak napisać dobry esej w kreatywny sposób, odwołamy się do reguł kompozycyjnych eseju i podzielimy się wskazówkami dla pisania eseju, które warto zastosować przed przystąpieniem do pisania. 

Co to jest esej – definicja

Esej jest formą literacką, będąca krótką, oficjalną formą pisemną, która łączy w sobie elementy naukowe, literackie, filozoficzne i etyczne. Ma ścisłą strukturę, choć niekiedy zdarzają się dygresje, które nie odbierają esejowi charakteru subiektywnego i luźnego. Esej to forma literacka i zarazem wymagająca forma pisemna, która wyraża punkt widzenia autora i jego refleksje na dany temat. 

Wyróżniamy cztery główne rodzaje esejów:

 • Eseje argumentacyjne: Ten rodzaj esejów koncentruje się na prezentowaniu i ocenie argumentów dotyczących określonego stanowiska lub tematu.
 • Eseje ekspozycyjne: Ten typ esejów ma na celu przedstawienie faktów, informacji i idei na temat określonej kwestii.
 • Eseje narracyjne: Ten rodzaj esejów opowiada historię lub relacjonuje wydarzenia w sposób spójny i związany z pewnym przekazem.
 • Eseje opisowe: Ten typ esejów koncentruje się na szczegółowym opisie pewnego zjawiska, miejsca, osoby, przedmiotu lub doświadczenia.

Wszystkie cztery rodzaje esejów mają różne cele i metody prezentacji, ale każdy z nich ma potencjał do przekazania istotnej informacji i wpływu na czytelnika w inny sposób.

Jak długi jest esej?

Typowy esej nie powinien być krótszy niż 10 000 znaków ze spacjami i dłuższy niż 15 000 znaków ze spacjami (wliczając przypisy). Większość esejów to teksty składające się z około 1000 do 3000 słów. W praktyce oznacza to, że musisz napisać od 5 do 8 stron standardowego tekstu, aby mieć gotowy esej na poziomie uniwersyteckim. 

Długość eseju jest zależna od wielu czynników, w tym od poziomu edukacyjnego osoby piszącej. Nie istnieją ograniczenia dotyczące długości eseju. Może mieć zaledwie 500 słów, ale równie dobrze może mieć ich znacznie więcej. Dla ucznia szkoły podstawowej, esej może liczyć około 300-500 słów, podczas gdy dla studenta uniwersytetu długość ta może wynosić 1000-5000 słów. Pamiętaj, że nie ma sztywnej reguły co do długości eseju – ważniejsza jest jego jakość i spójność.

Jak napisać esej?

Aby napisać esej należy w pierwszej kolejności wybrać temat i zrozumieć czego będzie dotyczył przedmiot eseju. Następnie warto sporządzić plan eseju, aby zachować logiczną strukturę całej pracy. We wstępie należy krótko przedstawić wybrany temat, w rozwinięciu uargumentować nasze przemyślenia związane z danym zagadnieniem, a w zakończeniu podsumować nasze przemyślenia. Na koniec warto przejrzeć jeszcze raz cały esej pod kątem błędów i poprawić je, sprawdzając przy tym poprawność językową. 

Ale po kolei, pisanie eseju to proces, który wymaga czasu. Można go podzielić na kilka etapów, m.in.: przygotowanie planu eseju, pisanie, sprawdzenie i korekta. Od czego zacząć? 

Pisanie eseju należy zacząć od wyboru tematu i postawienia tezy. Trzeba zastanowić się o czym będziemy pisać i zaplanować swoje przemyślenia na dany temat. Następnie warto stworzyć szkic eseju, który przeprowadzi nas przez cały proces pisania i pomoże w logicznym przedstawieniu punktu widzenia. Nie wolno zapominać o trzymaniu się struktury eseju – trójdzielny układ jest niezwykle ważny dla tej formy pisemnej. Po skończeniu pisania, należy obowiązkowo cały tekst, dokonać sprawdzenia i korekty ewentualnych błędów. 

Esej najlepiej pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej, używając sformułowań: „Moim zdaniem…”, „Uważam, że…”, „Według mojej opinii…”, poniważ świadczą one o pokorze autora co jest pożądane i pomaga lepiej wyrazić przemyślenia natury filozoficznej, w formie wypowiedzi pisemnej.

Warto też być oryginalnym – można w pracy zastosować mniej znane cytaty, tematyczne filmy dokumentalne, przedstawić w swoim tekście własny punkt widzenia danego tematu. Oprócz logiki wywodu oraz wyciągnięcia wniosków i przemyśleń autora, ważny jest również styl wypowiedzi.

Warto znać i stosować popularne formaty pisania eseju, takie jak format MLA. MLA to międzynarodowy styl sporządzania prac naukowych opracowany przez amerykańską organizację „Modern Language Association”. Styl zawiera rekomendacje dotyczące rodzaju tekstu prac (czcionka, wcięcia itp.) oraz zapis bibliograficzny cytowanych źródeł na liście wykorzystanej literatury.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak wybrać dobry temat?

Wybór odpowiedniego tematu to pierwszy krok w procesie pisania eseju. Aby zacząć pisać esej, musisz najpierw wybrać odpowiedni temat. Wybór tematu eseju może być kluczowy dla jego skuteczności i generalnego odbioru końcowego. Aby temat był odpowiedni, powinien spełniać kilka kryteriów: 

 1. Temat eseju musi być wystarczająco wąski. Powinien być na tyle specyficzny, abyś mógł na niego konkretnie odpowiedzieć. Unikaj wyboru zbyt szerokich tematów, które mogą prowadzić do rozwodnienia argumentacji.
 2. Temat eseju musi mieć ustalone pytanie badawcze. Twoje pytanie badawcze powinno być jasne i proste do zrozumienia. To pytanie pomoże Ci skupić się na konkretnej kwestii i zapewni strukturę Twojemu esejowi.
 3. Temat musi mieć postawioną hipotezę. Ta część tematu powinna zawierać przypuszczenie, które chcesz sprawdzić lub tezę, której chcesz bronić.
 4. Ustalona teza powinna stanowić centralną myśl eseju. To powinno być twierdzenie, które będziesz próbować udowodnić lub argument, który zamierzasz rozwijać i za nim podążać, aby opisywać sedno wybranego tematu.

Jeżeli już wybierzesz temat, możesz przystąpić do zaplanowania dalszej pracy nad esejem. Wykorzystaj konstrukcję eseju – wstęp, rozwinięcie i zakończenie, do uporządkowania swoich przemyśleń na dany temat. Wówczas możesz przejść do dalszych etapów. 

Jak zbudowany jest esej? Konstrukcja eseju

Każdy esej składa się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp stanowi 10-15% długości całego tekstu, rozwinięcie, czyli serce eseju, gdzie znajduje się główna argumentacja stanowi 70-75% długości tekstu, a zakończenie z podsumowaniem całego eseju stanowi 10-15% długości eseju. Zachowanie porządku chronologicznego podczas zapisywania i prezentacji argumentów jest niezwykle istotne dla poprawnej konstrukcji eseju.

Jak napisać wstęp do eseju?

Wstęp to pierwsza część eseju, która pełni rolę wprowadzenia do tematu. Zazwyczaj wstęp stanowi około 15% całości tekstu. Wstęp powinien być na tyle krótki, aby nie zdominować eseju, a jednocześnie wystarczająco długi, aby przekazać najważniejsze informacje.  Dla eseju o długości 2000 słów, wstęp mógłby wynosić około 300 słów. Celem wstępu w eseju jest zainteresowanie czytelnika, przedstawienie tematu, oraz zaprezentowanie tezy lub głównego argumentu. 

Jak napisać rozwiniecie eseju?

Rozwinięcie to serce każdego eseju. Ten obszar zajmuje około 70% długości całego eseju, czyli w przypadku standardowego eseju akademickiego o długości 1000 słów, rozwinięcie powinno zawierać około 700 słów. Tu przedstawiasz swoje argumenty, dowody i rozwijasz swoje myśli na temat wybranego tematu.

Rozwinięcie w eseju często jest podzielone na kilka akapitów, a każdy z nich poświęcony jest osobnemu punktowi lub idei związanej z główną tezą. Nie ma określonej liczby akapitów do napisania w rozwinięciu. To miejsce na subiektywizm, pewną dowolność i logicznie uporządkowane rozważania natury filozoficznej na wybrany temat.

Jak napisać zakończenie eseju?

Zakończenie to ostatni, ale nie mniej ważny element eseju. Zakończenie stanowi około 15% długości eseju, czyli w przypadku standardowego eseju o długości 1000 słów powinno zawierać około 150 słów. Zamyka ono twoje argumenty i dostarcza ostatecznej refleksji na dany temat. W przeciwieństwie do popularnego przekonania, zakończenie to nie tylko podsumowanie, to miejsce, gdzie podkreślasz znaczenie swojej pracy i wnioski, do których doszedłeś. 

Weryfikacja eseju i korekta

Po zakończeniu pisania, kolejnym etapem i bardzo ważnym elementem jest weryfikacja i korekta eseju. Przeczytaj swój esej na głos, aby lepiej zrozumieć jego strukturę i rytm, zwróć także uwagę na spójność argumentów, klarowność wyrażeń i poprawność gramatyczną. Wykonaj proofread, czyli dokładne przeczytanie tekstu w celu znalezienia i poprawienia błędów. Przemyśl także swoje końcowe refleksje na temat eseju. Okazuje się bowiem, że samo pisanie eseju to tylko połowa procesu…

Sprawdź pisownię

Błędy w pisowni mogą wpłynąć na odbiór Twojego eseju. Dlatego warto zweryfikować popularne błędy w pisowni i upewnić się, że nasz tekst jest wolny od literówek. Możesz skorzystać z tradycyjnego słownika lub narzędzi online, takich jak Scribbr Grammar Checker, które pomogą Ci zidentyfikować i poprawić błędy gramatyczne i ortograficzne.

Sprawdź, czy tekst nie jest plagiatem

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy Twój tekst nie jest plagiatem. Twoje myśli i pomysły powinny stanowić rdzeń twojego eseju. Upewnij się, że dodałeś od siebie unikalną treść, a cytowane fragmenty są odpowiednio oznaczone. Bibliografia na końcu eseju pozwala na umieszczenie listy materiałów źródłowych, których weryfikacja pozwala uniknąć plagiatu. Dodatkowo, możesz skorzystać z narzędzi do sprawdzania plagiatu, takich jak Scribbr Plagiarism Checker.

Poszukaj wsparcia u bardziej doświadczonych autorów

Pisanie eseju to proces ciągłego uczenia się. Nie bój się prosić o pomoc bardziej doświadczonych autorów. Zebranie ich uwag i sugestii pomoże ci poprawić swoje umiejętności pisarskie. Niezależnie od tego, jak doświadczonym pisarzem jesteś, zawsze jest miejsce na naukę i rozwijanie swoich umiejętności. Szukaj pomocy u bardziej doświadczonych autorów eseistów, zbieraj uwagi i błędy wskazane przez nich. Pamiętaj, że doskonalenie umiejętności logicznej argumentacji, a także gramatycznych i interpunkcyjnych wymaga czasu i praktyki. Bądź cierpliwy wobec siebie i nie zniechęcaj się sporadycznymi błędami.

Jakie są 4 główne rodzaje esejów i czym się różnią?

Wyróżniamy cztery główne rodzaje esejów: esej naukowy, esej filozoficzny, esej publicystyczny i esej krytyczny (poświęcony sztuce). Każdy z nich ma inną funkcję i wymaga innego podejścia.

 • Esej naukowy polega na przedstawieniu i analizie badań i faktów.
 • Esej filozoficzny skupia się na dyskusji na tematy abstrakcyjne i teoretyczne.
 • Esej publicystyczny zwykle komentuje bieżące wydarzenia i problemy społeczne.
 • Esej krytyczny analizuje i ocenia dzieło sztuki.

Wskazówki dla pisania eseju

Gdy piszesz esej, zawsze pamiętaj o kilku podstawowych zasadach:

 • Po pierwsze, zwróć uwagę na strukturę eseju. Dobrze napisany esej powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 • Pisz jasno i zrozumiale, tak aby twoje myśli były dla czytelnika jak najbardziej przystępne.
 • Zdefiniuj swój główny argument i staraj się go rozwijać w całym tekście.
 • Nie zapominaj o wykorzystywaniu dowodów, badań naukowych czy statystyk, które mogą poprzeć twoje tezy.

Jak przygotować się do pisania eseju?

Pierwszym krokiem do napisania eseju jest zrozumienie tematu. Przeanalizuj go i zastanów się, jaki typ eseju najlepiej pasuje do podanej tematyki. Przykładowo, jeżeli tematem twojego eseju jest „Dlaczego cenię przyjaźń?”, dobrym typem eseju będzie esej osobisty. Przykładowe tematy eseju dla dzieci to „Moje ulubione zwierzę” czy „Jak wygląda mój idealny dzień”, natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych mogą to być tematy jak „Rola mediów społecznościowych w XXI wieku” czy „Przyczyny i skutki zmian klimatu”.

Warto rozważyć też przydatne zwroty podczas pisania eseju, które pozwolą nam skomponować wypowiedź w estetyczny sposób. Z uwagi specyfikę eseju używaj zwrotów, takich jak: „uważam, że”, „moim zdaniem”, „nie wątpię”, „jestem przekonany” itd. Poza tym, aforyzmy, anegdoty, metafory, cytaty i pytania retoryczne sprawiają, że esej staje się bardziej atrakcyjny. Jednak, należy pamiętać, że nie chodzi wcale o to, żeby przeładować nimi wypowiedź i przyćmić cały kontekst eseju.

Dlaczego warto uczyć się pisania esejów po angielsku?

Pisanie eseju po angielsku to nie tylko doskonały sposób na poprawę swoich umiejętności językowych, ale także możliwość wyrażania swoich myśli i opinii w języku, który jest najpopularniejszy na świecie. Dodatkowo, różne typy esejów, wymagają użycia różnego słownictwa, co pomaga w jego opanowaniu i urozmaiceniu.

Jakie są zalety nauki pisania esejów?

Pisanie eseju pozwala na wszechstronne rozwijanie kompetencji językowych, w tym m.in.: 

 • Uczy konstruować zdania: Pisanie eseju wymaga zrozumienia struktury zdań i dobierania odpowiednich słów do przekazania myśli. Pozwala na „zabawę” ze skojarzeniami i refleksjami w uporządkowany sposób. 
 • Rozwija umiejętności czytania i pisania: Regularne pisania esejów poprawia umiejętności czytania, gdyż pisząc zaczynasz lepiej rozumieć, jak są budowane teksty i poznajesz ich prawidłową konstrukcję. 
 • Rozwija krytyczne myślenie: Aby napisać dobrze rozwinięte argumenty popierające lub zaprzeczające danej tezie, musisz nauczyć się logicznie analizować informacje i dowody.
 • Pozwala na organizowanie swoich myśli: Pisanie eseju pomaga w porządkowaniu myśli i tworzeniu mapy myśli, co jest niezbędne do tworzenia spójnego i logicznego argumentu i nauki argumentowania w formie pisemnej i ustnej.

Pisanie eseju zgodnego ze strukturą eseju oraz definicją tej formy literackiej, to szereg etapów, które, gdy są prawidłowo zrozumiane i zastosowane, prowadzą do stworzenia dobrze napisanego i przemyślanego tekstu. Od zrozumienia struktury eseju, poprzez wybór i analizę tematu, po prawidłowe używanie dowodów i badań naukowych – każdy z tych kroków ma kluczowe znaczenie.

Pamiętaj, że nauka pisania eseju nie jest łatwym zadaniem, ale zdecydowanie warto podjąć to wyzwanie. Poprawnie napisany esej może pomóc innym poznać nasze zdanie na różnorodne tematy oraz odkryć nasz światopogląd. Pamiętaj, że każdy krok, który podejmiesz w kierunku doskonalenia swoich umiejętności pisania, jest krokiem w stronę lepszego wyrażania swoich myśli i poglądów. Do dzieła! 

4.3/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.