Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
03.04.2024
Time icon 10 min

Czasowniki frazowe (phrasal verbs) z „get”

Spis treści

„I have got” to jedna z pierwszych konstrukcji, którą uczniowie poznają, zaczynając się uczyć angielskiego. Sformułowanie oznaczające „ja mam” może się wydawać proste i niepozorne, ale stanowi fundament do odkrywania znacznie bardziej skomplikowanych struktur językowych na wyższych poziomach zaawansowania.

W tym artykule wyjaśnimy, jak słówko „get” przybiera formę czasownika frazowego i jak wiele ma odmian i zastosowań.

Czasowniki frazowe z „get” są niezwykle ważne w codziennej komunikacji, a ich zrozumienie i prawidłowe używanie może znacząco poprawić poziom Twoich wypowiedzi w języku angielskim.

Dowiedz się, czym są czasowniki frazowe w angielskim i poznaj kompletną listę angielskich phrasal verbes z „get”. Na końcu tego artykułu znajduje się quiz, który pomoże utrwalić wiedzę i nowo nauczone frazy oraz zrozumieć ich zastosowanie w praktycznych kontekstach.

So… let’s get going?

Co to są czasowniki frazowe w angielskim?

Czasowniki frazowe (phrasal verbs) w języku angielskim to wyjątkowe połączenia czasownika z przyimkiem lub przysłówkiem, które razem tworzą zupełnie nowe znaczenie, niezwiązane bezpośrednio z dosłownymi definicjami składowych części takiego sformułowania.

Na przykład, look up może oznaczać „sprawdzić coś (np. w słowniku)”, co nie wynika bezpośrednio ani z definicji słowa look („patrzeć”), ani up („w górę”). Ta specyficzna cecha czasowników frazowych sprawia, że są one niezwykle istotne w codziennej komunikacji angielskiej, dodając dodatkową warstwę znaczeniową i kontekstową do wypowiedzi.

Działanie czasowników frazowych może być różne w zależności od przyimka lub przysłówka, z którym się łączą, a także od kontekstu zdania.

Zrozumienie i prawidłowe użycie tych czasowników wymaga więc nie tylko znajomości ich dosłownych znaczeń, ale również umiejętności interpretacji kontekstowej. Na przykład, get up oznacza „wstać”, podczas gdy get along może znaczyć „dobrze się dogadywać”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat czasowników frazowych, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym artykułem na blogu Novakid: Czasowniki frazowe (phrasal verbs) – co to takiego i jak ich używać?.

Czasowniki frazowe są odrębną kategorią czasowników w języku angielskim, dlatego korzystając z okazji tego wpisu, warto również sobie przypomnieć zasady gramatyczne dotyczące ogólnie czasowników angielskich, które zostały opisane w artykule: Czasowniki w języku angielskim.

Zachęcamy do częstych powtórek materiału z Novakid. Przejdźmy już do zwrotów frazowych z get i sprawdźmy, z czym ten uniwersalny czasownik może się łączyć, aby stworzyć nowe znaczenia.

Z czym łączy się get i dlaczego jest czasownikiem frazowym?

Czasownik „get” łączy się z wieloma przyimkami i przysłówkami, tworząc czasowniki frazowe, które mają różnorodne i specyficzne znaczenia. Ta elastyczność sprawia, że „get” jest jednym z najczęściej używanych czasowników frazowych w języku angielskim.

Dzięki połączeniu z innymi słowami, get może opisywać procesy, stany, zmiany sytuacji, relacje międzyludzkie i wiele innych aspektów.

Jest to czasownik frazowy, ponieważ jego znaczenie zmienia się w zależności od dodanego przyimka lub przysłówka, tworząc frazę o unikalnym znaczeniu, które często nie jest dosłownie związane z pierwotnymi znaczeniami składników frazy.

To, z jakimi słowami się łączy i jakie przyjmuje znaczenia, czyni „get” niezwykle użytecznym i wszechstronnym słówkiem w komunikacji codziennej, ale także pewnym wyzwaniem dla osób uczących się języka angielskiego na bardziej zaawansowanym poziomie.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

„Get” – jedno słowo, wiele znaczeń 

Czasownik get jest niezwykle elastyczny i może przyjmować różnorodne znaczenia, w zależności od kontekstu i dodanych do niego słów.

Zrozumienie tych unikalnych połączeń pozwala na płynniejsze porozumiewanie się i wzbogacenie własnego języka o nowe wyrażenia. Przeanalizujemy więc dokładnie, jak „get” przekształca się, łącząc z różnymi przyimkami i przysłówkami, ukazując jego wszechstronność i bogactwo znaczeń.

Kompletna lista czasowników phrasal verbs  z”get”        

W poniższych tabelach znajdziesz kompletną listę najważniejszych czasowników frazowych (phrasal verbs) zaczynających się od „get” oraz ich znaczenia, tłumaczenie na język polski i przykłady użycia w krótkich zdaniach.

Każda z tabel jest odpowiednia dla innego poziomu zaawansowania i pokazuje, jak elastycznie można używać „get”, tworząc frazy o zróżnicowanych znaczeniach, które często znacząco odbiegają od pierwotnego sensu tego czasownika.

Poziom podstawowy:

Phrasal Verb Znaczenie Tłumaczenie Przykład użycia
Get about Poruszać się Poruszać się, podróżować „He gets about on his bike.” (Porusza się na rowerze.)
Get across Przekazać, zrozumieć Przekazać informację lub zrozumieć „He can’t get his idea across.” (Nie może przekazać swojego pomysłu.)
Get ahead Robić postępy Iść do przodu, robić karierę „She is really getting ahead at work.” (Naprawdę robi postępy w pracy.)
Get along Dogadywać się Mieć dobre relacje „They get along very well.” (Oni bardzo dobrze się dogadują.)
Get at Sugerować, mieć na myśli Sugerować, insynuować „What are you getting at?” (Co sugerujesz?)
Get away Uciec Uciec, wyjechać na wakacje „Let’s get away for the weekend.” (Ucieknijmy na weekend.)
Get back Wrócić Wrócić do miejsca lub do tematu „I’ll get back to you with the details.” (Wrócę do ciebie z detalami.)
Get by Radzić sobie Przetrwać, radzić sobie finansowo lub w inny sposób „I can get by with my basic salary.” (Mogę sobie radzić z moją podstawową pensją.)
Get down Przygnębiać Przygnębiać, zasmucać „This weather really gets me down.” (Ta pogoda naprawdę mnie przygnębia.)
Get in Wsiąść Wejść, wsiąść (do samochodu, budynku) „Get in the car, we’re late.” (Wsiadaj do samochodu, spóźniamy się.)
Get on Wsiąść; dogadywać się Wsiąść (do autobusu, pociągu); mieć dobre relacje „Get on the bus.” / „I get on well with my colleagues.” (Wsiądź do autobusu. / Dobrze dogaduję się z moimi kolegami z pracy.)
Get out Wysiadać; uciekać Wysiadać (z samochodu, budynku); uciekać „Get out of the car now!” / „We need to get out of here!” (Wysiądź teraz z samochodu! / Musimy stąd uciec!)
Get over Pokonać, dojść do siebie Przezwyciężyć coś, np. chorobę lub rozstanie „It took him months to get over the flu.” (Zajęło mu miesiące, by dojść do siebie po grypie.)
Get together Spotykać się Spotykać się towarzysko „Let’s get together next week.” (Spotkajmy się w przyszłym tygodniu.)
Get up Wstawać Wstawać z łóżka „I got up early today.” (Dzisiaj wstałem wcześnie.)

 

Poziom średnio-zaawansowany:

Phrasal Verb Znaczenie Tłumaczenie Przykład użycia
Get across to Dotrzeć do kogoś, być zrozumianym Być zrozumianym przez kogoś „I can’t seem to get across to him.” (Nie mogę do niego dotrzeć z moim przekazem.)
Get ahead of Wyprzedzić Prześcignąć kogoś w jakiejś dziedzinie „She managed to get ahead of the competition.” (Udało jej się wyprzedzić konkurencję.)
Get along with Dogadywać się z kimś Mieć dobre relacje z kimś „He gets along with everyone in the office.” (On dogaduje się z każdym w biurze.)
Get around Omijać; podróżować Omijać przeszkody; podróżować po różnych miejscach „She knows how to get around the city.” (Ona wie, jak poruszać się po mieście.)
Get around to Zabrać się za coś Znaleźć czas, by coś zrobić „I finally got around to cleaning the garage.” (W końcu zabrałem się za sprzątanie garażu.)
Get at Dosięgnąć; sugerować Dostać się do czegoś; sugerować coś „What exactly are you getting at?” (Do czego dokładnie pijesz?)
Get away with Ujść na sucho Zrobić coś złego i nie ponieść kary „He thought he could get away with cheating.” (Myślał, że ujdzie mu na sucho oszustwo.)
Get back into Wrócić do czegoś Ponownie zainteresować się czymś „She got back into painting during lockdown.” (Podczas lockdownu ponownie zainteresowała się malowaniem.)
Get back to Odpowiedzieć komuś później Wrócić do kogoś z odpowiedzią „I’ll get back to you with an answer tomorrow.” (Odezwę się do ciebie z odpowiedzią jutro.)
Get behind with Mieć zaległości Zostać w tyle z czymś, np. pracą, płatnościami „I got behind with my emails.” (Zaległem z moimi e-mailami.)

 

Poziom zaawansowany:

Phrasal Verb Znaczenie Tłumaczenie Przykład użycia
Get down to Zabrać się poważnie do czegoś Zająć się czymś na poważnie „It’s time to get down to business.” (Czas zabrać się poważnie do pracy.)
Get in on Wziąć udział w czymś Dołączyć do jakiejś aktywności „I managed to get in on the project at the last minute.” (Udało mi się dołączyć do projektu na ostatnią chwilę.)
Get in with Zaprzyjaźnić się z kimś Nawiązać bliskie stosunki „He’s trying to get in with the new manager.” (On próbuje zaprzyjaźnić się z nowym menedżerem.)
Get off with Rozpocząć krótkotrwałą relację Flirtować lub mieć krótkotrwały romans „He got off with someone at the club last night.” (On miał krótkotrwały romans z kimś w klubie wczoraj wieczorem.)
Get on for Być prawie (o czasie, wieku) Być bliskim czegoś, np. wieku „It’s getting on for midnight.” (Zbliża się północ.)
Get out of Unikać czegoś Wykręcić się z robienia czegoś „He always gets out of doing the dishes.” (On zawsze wykręca się od zmywania naczyń.)
Get through Przebrnąć przez coś Przejść przez trudny okres lub zadanie „I don’t know how we’ll get through this project.” (Nie wiem, jak przebrniemy przez ten projekt.)
Get up to Zajmować się czymś (często figlarnie lub negatywnie) Robić coś, co może być nieaprobowane „What have the kids been getting up to while we were gone?” (Co dzieci robiły pod naszą nieobecność?)

 

Zwłaszcza te ostatnie czasowniki frazalne z „get” pokazują zaawansowany poziom złożoności, wymagający od ucznia głębszego zrozumienia kontekstu i niuansów językowych. Opanowanie ich użycia może jednak znacząco poprawić płynność i precyzję w komunikacji po angielsku.

  

Odmiana „get”

Czasownik „get” to jeden z podstawowych i najczęściej używanych czasowników w języku angielskim, który może sprawiać trudności ze względu na swoją nieregularną odmianę w różnych czasach gramatycznych.

W ramach szybkiej powtórki, sprawdźmy, jak odmienia się czasownik „get” przez osoby oraz w różnych czasach.

1. Odmiana przez osoby w czasie teraźniejszym:

 • I get (ja dostaję)
 • You get (ty dostajesz)
 • He/She/It gets (on/ona/ono dostaje)
 • We get (my dostajemy)
 • You get (wy dostajecie)
 • They get (oni/one dostają)

2. Odmiana w czasie przeszłym prostym:

Czasownik „get” jest czasownikiem nieregularnym, co oznacza, że forma przeszła nie jest tworzona przez dodanie końcówki „-ed”. W przypadku „get”, forma przeszła to „got”.

 • I got (ja dostałem/dostałam)
 • You got (ty dostałeś/dostałaś)
 • He/She/It got (on/ona/ono dostał/dostała/dostało)
 • We got (my dostaliśmy/dostałyśmy)
 • You got (wy dostaliście/dostałyście)
 • They got (oni/one dostali/dostały)

3. Odmiana w czasie przeszłym dokonanym (Present Perfect):

W czasie Present Perfect „get” przyjmuje formę „gotten” w angielskim amerykańskim, natomiast w angielskim brytyjskim częściej używa się formy „got”.

 • I have got/gotten (ja mam/dostałem/dostałam)
 • You have got/gotten (ty masz/dostałeś/dostałaś)
 • He/She/It has got/gotten (on/ona/ono ma/dostał/dostała/dostało)
 • We have got/gotten (my mamy/dostaliśmy/dostałyśmy)
 • You have got/gotten (wy macie/dostaliście/dostałyście)
 • They have got/gotten (oni/one mają/dostali/dostały)

Znajomość tych form jest kluczowa, aby poprawnie używać czasownika „get” w różnych kontekstach i czasach gramatycznych. Czasownik ten posiada także wiele znaczeń i jest często używany w phrasal verbs, co dodatkowo zwiększa jego użyteczność w komunikacji.

Quiz – ile czasowników frazowych z get udało Ci się zapamiętać?

Sprawdź, ile czasowników frazowych z „get” udało Ci się zapamiętać! Ten quiz pomoże Ci przetestować i utrwalić nową wiedzę.

Zachęcamy do dokładnego przeczytania każdego pytania i wybrania pasującej odpowiedzi. To świetny sposób, aby przekonać się, jak dobrze znasz te popularne, ale czasem nieoczywiste wyrażenia.

Co oznacza fraza "get ahead"?
Jakie znaczenie ma "get along with"?
"Get down to" coś oznacza:
Co znaczy "get over"?
Kiedy używamy "get by"?
"Get into" może oznaczać:
Czym jest "get out of"?
"Get through" oznacza:
Jak rozumieć "get back at"?
"Get away with" można przetłumaczyć jako:
Co oznacza "get on" w kontekście relacji międzyludzkich?
"Get down" to fraza oznaczająca:
Kiedy mówimy "get around to"?
Co znaczy "get off" w kontekście krytyki?
Sprawdź wyniki

Mam nadzieję, że quiz był dla Ciebie przyjemnym sposobem na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy o phrasal verbs z „get”.

Aby utrwalić zagadnienie czasowników frazalnych z „get” i innych części angielskiej gramatyki, zapisz dziecko na angielski dla początkujących w szkole językowej online Novakid. W Novakid dzieci uczą się indywidualnie poprzez zabawę, w całkowicie bezstresowym środowisku, z wykwalifikowanym nauczycielem native speakerem. Wypróbuj za darmo i sprawdź, czy Twoja pociecha pokocha takie lekcje angielskiego.

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
części mowy w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.