Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Chłopiec trzyma certyfikat z angielskiego - ilustracja
Edukacja dziecka
Star icon
27.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Certyfikat z języka angielskiego – jakie są rodzaje, czy warto, który zdać? 

Spis treści

Każda osoba ucząca się języka angielskiego, zarówno dorosły jak i dziecko, ma przed sobą określony cel. To właśnie jasno sprecyzowany cel napędza nas do działania i daje motywację do nauki. Im konkretniejszy i bardziej przekonujący będzie ten cel, tym chętniej będziemy się uczyć i szybciej zaobserwujemy postępy w nauce.

Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim, celem może być opanowanie języka w stopniu komunikatywnym, tak aby porozumieć się podczas zagranicznych wakacji, wyjechać do pracy za granicę czy móc rozumieć anglojęzyczne dzieła kultury i sztuki.

Dla uczniów, którzy naukę angielskiego rozpoczęli już wcześniej i obecnie są na bardziej zaawansowanym poziomie, jednym z najważniejszych celów będzie zdobycie certyfikatu z języka angielskiego. Taki certyfikat języka angielskiego poświadcza, że uczeń opanował język na wybranym poziomie. Dzięki niemu można m.in.: dostać się na dobre studia zagraniczne lub zdobyć bardzo dobrą pracę.

Co jeszcze można osiągnąć dzięki zdaniu egzaminu na certyfikat z angielskiego? Jakie są rodzaje egzaminów z języka angielskiego i jak wyglądają w praktyce? Kto i kiedy może do niego podejść? Dowiesz się tego, czytając nasz artykuł, w którym przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje certyfikatów z angielskiego i wyjaśniamy różnice między nimi.

Dobre przygotowanie do egzaminu na certyfikat z angielskiego to podstawa, dlatego motywacja uczniów, aby nauczyć się angielskiego na egzamin jest naprawdę wysoka. Sprawdź, który certyfikat językowy opłaca się zdać!

Czym są certyfikaty z języka angielskiego?

Certyfikaty z języka angielskiego są oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi poziom znajomości języka angielskiego osoby, która przystąpiła do egzaminu. Proces uzyskania certyfikatu zazwyczaj rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego egzaminu, dostosowanego do poziomu zaawansowania i celów ucznia.

Następnie, kandydat musi zarejestrować się na egzamin, a po jego zdaniu otrzymuje certyfikat. Istnieją różne rodzaje egzaminów, takie jak IELTS, TOEFL, czy Cambridge English Exams, które różnią się strukturą, celami oraz akceptacją przez instytucje edukacyjne, pracodawców i organizacje na całym świecie.

Warto zaznaczyć, że niektóre certyfikaty mają określoną ważność (np. 2 lata, jak w przypadku IELTS) i po upływie tego czasu mogą wymagać odnowienia lub ponownego zdania, aby potwierdzić aktualny poziom znajomości języka. To, jak długo certyfikat jest ważny, zależy od organizacji wydającej certyfikat i celu, dla którego jest on używany.

Certyfikat z języka angielskiego otwiera wiele drzwi, zarówno w edukacji, jak i na rynku pracy. Jest to kluczowy dokument dla osób planujących studia za granicą, aplikujących na stanowiska wymagające znajomości angielskiego lub chcących dodać wartościowy element do swojego CV. Uzyskanie certyfikatu jest często warunkiem niezbędnym do ubiegania się o wizy studenckie, stypendia lub przyjęcia na uczelnie.

W kontekście zawodowym certyfikat potwierdzający poziom zdolności językowych może być wymagany przez pracodawców międzynarodowych lub w branżach, gdzie angielski jest językiem dominującym.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Rodzaje certyfikatów 

Istnieje wiele rodzajów certyfikatów z języka angielskiego, ponieważ różne instytucje, organizacje i sytuacje życiowe wymagają odmiennych poziomów biegłości i umiejętności językowych.

Różnorodność egzaminów odzwierciedla specyficzne potrzeby i cele osób uczących się, takie jak studia akademickie, emigracja, praca w międzynarodowym środowisku czy nawet osobiste dążenie do perfekcji językowej. Dostępność szerokiego spektrum certyfikatów pozwala kandydatom wybrać egzamin, który najlepiej odpowiada ich aktualnemu poziomowi zaawansowania oraz przyszłym planom, zarówno edukacyjnym, jak i zawodowym. W ten sposób, system certyfikacji języka angielskiego staje się bardziej elastyczny i przystępny dla osób z różnych środowisk i z różnymi aspiracjami.

Do najbardziej znanych i prestiżowych ośrodków egzaminacyjnych na świecie należą University of Cambridge oraz International English Language Testing System (IELTS). Nie oznacza to jednak, że zdając inny certyfikat osiągniemy mniejszy sukces. Warto mieć na uwadze, że przygotowanie się do któregokolwiek z oficjalnych egzaminów na certyfikat z angielskiego wymaga od ucznia sporo pracy i motywacji, dlatego zdanie każdego z nich będzie ogromnym sukcesem.

Certyfikat językowy to najlepszy sposób na oficjalne udokumentowanie Twoich lub dziecka umiejętności w zakresie znajomości danego języka obcego. Z racji tego, że angielski jest w dzisiejszym świecie najbardziej rozpowszechnionym językiem globalnie, to właśnie z języka angielskiego zdaje się w Polsce najwięcej oficjalnych egzaminów. Ze względu na duże potrzeby uczniów, na rynku działa wiele firm, które zajmują się certyfikowaniem poziomu wiedzy znajomości języka angielskiego. Różne egzaminy i certyfikaty mają różne stopnie rozpoznawalności, jednak wszystkie opisane przez nas tutaj są honorowane na całym świecie. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Certyfikaty FCE, CAE, CPE – University of Cambridge

University of Cambridge to najbardziej prestiżowa i znana na całym świecie angielska uczelnia, która opracowuje egzaminy i przyznaje certyfikaty na trzech poziomach zaawansowania: FCE – First Certificate in English (poziom średnio zaawansowany), CAE – Certificate in Advanced English (poziom zaawansowany) oraz CPE – Certificate of Proficiency in English (poziom biegły). Egzaminy Cambridge są najbardziej rozpoznawalnymi w Europie i pomagają w rozpoczęciu studiów na Wyspach Brytyjskich i zdobyciu tam pracy.

Egzaminy FCE, CAE i CPE składają się z 5 części obejmujących umiejętności takie jak: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie oraz korzystanie ze struktur językowych. Ich ogromną zaletą jest bezterminowy czas ważności, jednak sesje egzaminacyjne odbywają się tylko dwa-trzy razy w roku.

Certyfikat IELTS – International English Language Testing System

IELTS jest najbardziej znanym certyfikatem z angielskiego na całym świecie, do którego rocznie podchodzi aż 1,5 miliona uczniów. Test sprawdza ogólną wiedzę językową, dzięki czemu stanowi uniwersalny wybór dla wielu uczniów. Egzaminy IELTS skierowane są głównie do osób chcących podjąć pracę za granicą, rozpoczynających zagraniczne studia lub życie w nowym kraju (niekoniecznie anglojęzycznym).

Podczas egzaminu IELTS weryfikowane są 4 umiejętności: słuchanie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie. Ilość punktów zdobyta podczas egzaminu przekłada się na poziom znajomości języka określany w skali od A1 do C2. Certyfikat ważny jest dwa lata od daty jego wystawienia, a podejść można do niego każdego miesiąca.

Certyfikat TOEFL – Educational Testing Service

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) to egzamin przeprowadzany przez amerykańską organizację Educational Testing Service (ETS). Będzie najlepszym wyborem dla uczniów, którzy zainteresowani są nauką amerykańskiego angielskiego i myślą o emigracji, podjęciu pracy lub studiów w Ameryce Północnej.

Certyfikat poświadcza posiadanie ogólnych umiejętności z języka angielskiego, nie ma w nim podziału na różne poziomy, a wszyscy kandydaci zdają tę samą wersję testu. Egzamin TOEFL bada 2 główne umiejętności: pisania i czytania. Nie posiada części ustnej, a o rezultacie decyduje suma zdobytych punktów w części pisemnej. Egzamin TOEFL ważny jest dwa lata i może być zdawany stacjonarnie lub online.

Certyfikat telc – telc GmbH

Egzaminy telc przeprowadza niemiecka organizacja telc GmbH, która działa w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR). Egzaminy telc z języka angielskiego można zdawać na 4 poziomach: A1, A2, B1 i B2. Każdy egzamin telc, niezależnie od poziomu zaawansowania, składa się z części ustnej i pisemnej, która bada takie umiejętności jak: rozumienia tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, oraz redagowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat. Certyfikaty telc honorowane są na terenie całej Europy i przydają się zwłaszcza podczas aplikowania na zagraniczne uczelnie wyższe w Unii Europejskiej.

Certyfikat EFB – London Chamber of Commerce and Industry

London Chamber of Commerce and Industry to znana brytyjska organizacja, która zajmuje się przede wszystkim certyfikowaniem umiejętności z biznesowego angielskiego. Certyfikat EFB będzie zatem świetnym wyborem dla osób, które potrzebują go w celach zawodowych.

Egzamin EFB można zdawać na 5 poziomach trudności. Niezależnie od wybranego poziomu, każdy egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Uzyskany certyfikat ważny jest przez 5 lat. 

Certyfikat TOLES – Test of Legal English Skills

Test of Legal English Skills (TOLES), to biznesowa propozycja od University of Cambridge, skierowana już nie do najmłodszych uczniów języka angielskiego, a do branży prawniczej. Egzamin bada znajomość specjalistycznego słownictwa prawniczego i pomaga w podjęciu kariery w branży prawniczej w krajach anglojęzycznych.

Certyfikat BEC – Business English Certificate

Business English Certificate (BEC) to kolejna możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu od University of Cambridge. Jest to ogólny certyfikat z biznesowego angielskiego, który można zdawać na 3 poziomach zaawansowania. Polecany jest szczególnie studentom kierunków ekonomicznych, którzy planują kontynuację studiów na zagranicznej uczelni lub pracę za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii. Certyfikat BEC jest ważny bezterminowo. 

Co daje nam certyfikat z języka angielskiego

Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego otwiera przed kandydatem szereg możliwości zarówno w sferze edukacyjnej, jak i zawodowej. Uzyskanie takiego dokumentu często stanowi kluczowy krok do dostania się na renomowane uczelnie na całym świecie, gdzie biegła znajomość angielskiego jest niezbędna.

Wiele programów akademickich, zwłaszcza na poziomie magisterskim i doktoranckim, wymaga oficjalnego potwierdzenia umiejętności językowych jako części procesu rekrutacyjnego. Co więcej, certyfikaty te są cenne również na rynku pracy, otwierając drzwi do lepszych, często międzynarodowych ofert pracy, gdzie angielski jest lingua franca.

Poza oczywistymi korzyściami praktycznymi, certyfikat z języka angielskiego jest również potwierdzeniem osobistych cech kandydata. Świadczy o jego ambicji, gotowości do nauki i rozwoju, zdolności do wyznaczania sobie celów oraz determinacji w ich osiąganiu.

To ważny sygnał dla przyszłych pracodawców i instytucji edukacyjnych, pokazujący, że kandydat jest osobą zdyscyplinowaną, zmotywowaną i zdolną do realizacji założonych planów. W rezultacie, certyfikat ten nie tylko otwiera wiele drzwi, ale także pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku osoby ambitnej i ciągle doskonalącej swoje umiejętności.

Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego? 

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach jest nie tylko cenna, ale często niezbędna. Angielski, jako lingua franca współczesnego świata, umożliwia komunikację między ludźmi z różnych krajów i kultur, co jest kluczowe nie tylko w turystyce i życiu codziennym, ale również w biznesie i nauce. Dla wielu profesji znajomość angielskiego jest fundamentalnym wymogiem, otwierającym dostęp do szerokiego spektrum możliwości zawodowych oraz międzynarodowych projektów.

W kontekście globalizacji i międzynarodowej wymiany gospodarczej, biegła znajomość angielskiego staje się nieodzownym narzędziem do budowania międzynarodowej kariery i zdobywania cennych doświadczeń. Ponadto, w wielu branżach, takich jak IT, medycyna, czy inżynieria, angielski jest językiem dominującym, a jego znajomość pozwala na ciągły rozwój i aktualizację wiedzy fachowej.

Rozpoczynając naukę języka angielskiego od najmłodszych lat, zapewniamy dzieciom solidną podstawę, która może przynieść im ogromne korzyści w przyszłości. Wczesne zapoznanie się z językiem pozwala na naturalne przyswajanie struktur gramatycznych i słownictwa, a także na rozwijanie akcentu bliskiego natywnemu.

Warto więc rozważyć kursy angielskiego od podstaw dla początkujących, takie jak te oferowane przez Novakid, gdzie dzieci mogą uczyć się w bezstresowej atmosferze, z dostosowaniem tempa nauki do ich indywidualnych potrzeb. Nauka w przyjaznym dla dziecka, profesjonalnym otoczeniu online, pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów i daje solidne fundamenty do dalszego rozwoju językowego. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj: angielski dla początkujących w Novakid.

Czy artykuł był inspirujący?

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Rozwój 11 latka
Edukacja dziecka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.