Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
budowa zdania w angielskim - ilustracja
Gramatyka
Star icon
31.10.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Budowa zdania w języku angielskim 

Spis treści

Budowa zdania po angielsku ma swoje unikalne reguły, które warto poznać, aby poprawnie się komunikować. Podstawowa struktura zdania w angielskim wymaga zastosowania właściwego szyku wyrazów oraz użycia różnych form gramatycznych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak zbudowane są zdania w języku angielskim, począwszy od najprostszych konstrukcji, aż po bardziej zaawansowane formy. Zapraszam do lektury!

Jak wygląda budowa zdania w języku angielskim?

Podstawowy szyk zdania w języku angielskim to SVO (Subject-Verb-Object). Oznacza to kolejno: 

 • Subject – podmiot, czyli osoba lub rzecz, o której mowa w zdaniu.
 • Verb – czasownik, który określa, co robi podmiot.
 • Object – dopełnienie, czyli osoba lub rzecz, na której wykonywana jest czynność.

Przykładowa budowa zdań angielskich z zastosowaniem SVO:

 1. He (S) eats (V) an apple (O).
 2. She (S) reads (V) a book (O).
 3. They (S) are watching (V) a movie (O).

W przypadku bardziej złożonych zdań w języku angielskim możemy również użyć:

 • Adjectives – przymiotniki, które określają podmiot lub dopełnienie.
 • Adverbs – przysłówki, które określają czasownik.
 • Prepositions – przyimki, które łączą wyrazy w zdaniu.

Przykłady bardziej złożonego szyku zdania w angielskim:

 1. The curious (Adjective) cat (S) quickly (Adverb) jumps (V) over the lazy (Adjective) dog (O).
 2. She (S) carefully (Adverb) places (V) the fragile (Adjective) vase (O) on the table (Preposition).
 3. They (S) are eagerly (Adverb) waiting (V) for the new (Adjective) episode (O) of the show (Preposition).

Jeżeli chodzi o zdania bardziej złożone, warto zwracać uwagę na dodatkowe elementy, które mogą się w nich pojawić. Przymiotniki i przysłówki służą do dodania szczegółów, a przyimki do połączenia różnych elementów zdania. Użycie ich w odpowiedni sposób pozwala na zbudowanie pełniejszego i bardziej precyzyjnego przekazu.

Warto również zauważyć, że kolejność tych elementów nie jest dowolna i zwykle podlega określonym regułom gramatycznym. Dlatego warto praktykować i analizować różne zdania, aby lepiej zrozumieć, jak są one konstruowane.

Inwersja w języku angielskim

Inwersja w języku angielskim to zmiana standardowej kolejności wyrazów w zdaniu, najczęściej polegająca na zamianie miejscami podmiotu i orzeczenia. W języku angielskim inwersja jest stosowana w różnych typach zdań: twierdzących, pytających i wykrzyknikowych.

W zdaniach twierdzących inwersja jest rzadko stosowana i często ma charakter bardziej formalny lub poetycki. Na przykład:

 • Rarely do we see such courage. – Rzadko widujemy taką odwagę.
 • Never have I heard such nonsense. – Nigdy nie słyszałem takich bzdur.

W zdaniach pytających inwersja jest normą. Podmiot i czasownik są zamienione miejscami, aby sformułować pytanie. Na przykład:

 • Are you coming? – Idziesz? / Przychodzisz?
 • Have you seen this movie? – Widziałeś ten film? 

Inwersja może również wystąpić w zdaniach wykrzyknikowych, zwłaszcza gdy chcemy podkreślić pewien element zdania. Na przykład:

 • What a beautiful day it is! – Ależ to piękny dzień!
 • How quickly she runs! Jak ona szybko biega! 

W zdaniach złożonych inwersja może wystąpić po określonych spójnikach lub wyrażeniach wprowadzających, takich jak „not only… but also”, „neither… nor” czy „so… that”. Na przykład:

 • Not only did he arrive late, but he also forgot his lines. – Nie dość, że przyszedł spóźniony, to jeszcze zapomniał swoich kwestii. 
 • So excited was she that she couldn’t sleep. – Była tak podekscytowana, że nie mogła spać.
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Formy emfatyczne w języku angielskim

Formy emfatyczne w języku angielskim służą do podkreślenia pewnego elementu w zdaniu. Mogą one występować w różnych rodzajach zdań: twierdzących, pytających i wykrzyknikowych. Ich celem jest zazwyczaj wzmocnienie wydźwięku zdania, dodanie emocji lub uwypuklenie pewnej informacji.

W zdaniach twierdzących często używa się konstrukcji z „do” lub „does”:

 • I do like this song.
  W zdaniach pytających, formy emfatyczne zwykle występują z „really”:
 • Do you really want to leave?
  W zdaniach wykrzyknikowych, możemy używać konstrukcji z „what” lub „how”:
 • What a beautiful day it is!

Konstrukcje z inwersją, w których orzeczenie występuje przed podmiotem: 

Inwersja jest jednym ze sposobów na dodanie emfazy w zdaniu. W tym przypadku, orzeczenie występuje przed podmiotem:

 • Never have I seen such beauty.
 • Seldom do we realize our mistakes.

Konstrukcje z dodatkowym słowem lub frazą, które są umieszczane przed orzeczeniem, aby podkreślić jego znaczenie: 

W języku angielskim można również dodawać dodatkowe słowa lub frazy przed orzeczeniem, aby je podkreślić:

 • Just look at this mess!
 • Simply put, you were wrong.

Relative Clauses w języku angielskim

Relative Clauses, czyli zdania względne, to rodzaj zdań podrzędnych, które dodają informacje o podmiocie lub dopełnieniu zdania nadrzędnego. Zazwyczaj wprowadzane są przez spójniki względne, takie jak „who”, „which”, „that”, „whose”, „whom”. 

Stosuje się je, gdy chcemy dostarczyć dodatkowe informacje o elemencie zdania nadrzędnego bez rozpoczynania nowego zdania. Na przykład:

 • The woman who is standing there is my aunt. – Kobieta, która tam stoi, to moja ciocia.  
 • The book that you are reading is excellent. – Książka, którą czytasz, jest doskonała.

Question Tags w języku angielskim

Question Tags to krótkie pytania, które dodajemy na końcu zdania twierdzącego w języku angielskim. Służą one zwykle do potwierdzenia lub zapytania o informacje zawarte w zdaniu głównym. Question Tags używane są głównie do podkreślenia pewności lub niepewności mówiącego.

Question Tags składają się z dwóch części:

 1. Część główna – to zdanie twierdzące, do którego dodajemy Question Tag.
 2. Część pytająca – to wyraz lub wyrażenie, które zadajemy pytanie.

Część pytająca jest zwykle zbudowana z następujących elementów:

 • Operator – jest to czasownik posiłkowy lub modalny, który pasuje do czasownika w zdaniu twierdzącym.
 • Przeciwieństwo do podmiotu – jest to odpowiednik podmiotu zdania twierdzącego, ale w formie przeczącej.

Przykłady zdań z Question Tags:  

 • You are coming, aren’t you? – Idziesz, prawda? 
 • She has finished her work, hasn’t she? – Ona skończyła swoją pracę, nieprawdaż? 

Przy korzystaniu z Question Tags, warto pamiętać też o wyjątkach: 

 1. Zdania z czasownikami modalnymi – w tym przypadku Question Tag jest zbudowany z czasownika modalnego „do”. Przykład: You can swim, can’t you?
 2. Zdania z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym – w tym przypadku Question Tag jest zbudowany z czasownika modalnego „did”. Przykład: You could swim, couldn’t you?

Krótkie pytania i odpowiedzi po angielsku

Krótkie pytania i odpowiedzi w języku angielskim to zwięzłe reakcje na pytania, które często składają się jedynie z czasownika posiłkowego i słowa potwierdzającego lub zaprzeczającego. Są one używane, gdy chcemy dać szybką i bezpośrednią odpowiedź na zadane pytanie, bez powtarzania całego zdania.

Podstawowy schemat dla krótkich odpowiedzi to: czasownik posiłkowy + podmiot (często w formie zaimek). Na przykład:

 • Are you coming? – Yes, I am.
 • Has she finished? – No, she hasn’t.

Jeśli w pytaniu wystąpi zaimek wskazujący (that, this, these, those), zamieniamy go odpowiednio na: it lub they.

 • Do you like this? – Yes, I like it.
 • Are those your keys? – No, they aren’t.

W przypadku pytań, które są zadane w czasie przeszłym lub przyszłym, czasownik w odpowiedzi musi być zgodny z czasem, w którym zostało zadane pytanie.

 • Did you see her? – Yes, I did.
 • Will you be there? – No, I won’t.

W tym artykule omówiliśmy kilka kluczowych aspektów związanych z budową zdań w angielskim, takich jak podstawowy szyk SVO, inwersja, Question Tags czy krótkie odpowiedzi. Zrozumienie tych elementów i umiejętność ich zastosowania może znacznie ułatwić komunikację i zrozumienie tekstu w języku angielskim.

Warto więc poświęcić czas na praktykę i przećwiczenie różnych zdań, aby stać się bardziej biegłym w budowie zdań w języku angielskim. Jeżeli chcesz dalej zgłębiać reguły gramatyczne języka angielskiego, przejdź do pozostałych artykułów na naszym blogu. 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.