Edukacja Rozwój

Strach przed nowym semestrem? Jak przygotować dziecko do szkoły

Chodzenie do szkoły związane jest u dzieci z całą masą różnych obowiązków i wymaga od nich ogromnego zaangażowania. Zarówno jeżeli chodzi o samą naukę i szkolne obowiązki, ale również w kontekście przebywania i obcowania z rówieśnikami. Z tego powodu, mali uczniowie, zwłaszcza pierwszoklasiści oraz Ci, którzy właśnie zmieniają szkołę lub klasę, mogą odczuwać lęk przed pójściem do szkoły

Obawa przed szkołą może u młodych ludzi przybierać różną postać: od lekkiej niechęci aż po poważne zaburzenia nazywane fobią szkolną. O ile te pierwsze obawy można łatwo z dzieckiem przeanalizować i znaleźć ich rozwiązanie, o tyle w przypadku fobii szkolnej, gdzie mówimy już o poważnych objawach fizycznych i psychicznych, które nasilają się w ciągu tygodnia, gdy dziecko musi chodzić do szkoły, należałoby skierować się po pomoc do specjalisty. 

Dowiedz się jak poradzić sobie ze strachem dziecka przed nowym semestrem i jak oswoić pociechę z koniecznością chodzenia do szkoły. Poznaj sposoby rodziców na zachęcenie dzieci do obowiązków szkolnych i sprawdź jak prawidłowo przygotować dziecko do szkoły, tak aby każdego dnia uczęszczało na zajęcia z uśmiechem na twarzy i nie obawiało się niczego. 

pierwszy dzień w szkole

Jak przygotować dziecko do szkoły? 

Pójście do szkoły, zwłaszcza do pierwszej klasy, to dla dziecka prawdziwy przełom w życiu. Z chwilą pierwszego dzwonka, w życiu dziecka sporo się zmieni. Maluch będzie musiał przyzwyczaić się do nowego środowiska, nowego budynku, nowych rówieśników w klasie oraz nowych nauczycieli, którzy każdego dnia będą przekazywać mu wiedzę. To naturalne, że tyle zmian następujących w tak krótkim czasie może budzić strach. Niezwykle ważne jest, aby w tym okresie, przed nowym semestrem, rodzice dobrze przygotowali swoją pociechę do tego, co czeka na nią we wrześniu. 

Po pierwsze, pracuj nad wzmocnieniem wiary dziecka w swoje możliwości i nad jego samooceną jeszcze na długo, zanim pójdzie do szkoły. Wskazywanie dziecku jego mocnych stron i zalet pomoże mu odnaleźć się później wśród rówieśników i poradzić sobie ze szkolnymi obowiązkami. Dużo rozmawiaj z dzieckiem i opowiadaj o tym jak wygląda typowy dzień w szkole, jak Ty wspominasz swoje szkolne czasy. Staraj się przekonać dziecko, że szkoła jest ciekawa, ale panują w niej też pewne zasady i reguły, których wszyscy muszą przestrzegać. 

Przypominaj dziecku na każdym kroku, jak ważna jest komunikacja i uczul na to, aby zawsze otwarcie mówić o swoich potrzebach, chęciach oraz lękach, trudnościach czy negatywnych emocjach. W pierwszych dniach nowego semestru daj dziecku odpowiednią ilość swobody i luzu. Nie oczekuj od malucha ekspresowej adaptacji w nowym miejscu ani spektakularnych wyników w nauce od pierwszych dni. Obserwuj uważnie emocje dziecka i słuchaj tego, co opowiada Ci każdego dnia po szkole

W weekendy, warto aby cała rodzina odpoczęła od szkolnych obowiązków i zrobiła coś razem. Swoistą nagrodą za dobre radzenie sobie w pierwszych tygodniach szkoły może być wyjście z rodzicami na spacer, na lody, na rower czy na basen. 

pierwszy dzień w szkole

Strach przed szkołą – jak go przezwyciężyć? 

Jeżeli pociecha mimo naszych działań niechętnie odnosi się do szkolnych obowiązków i odczuwa strach przed szkołą, problemu nie wolno bagatelizować. Aby rozwiązać problem strachu przed szkołą u dziecka, potrzeba czasu i cierpliwości ze strony rodziców. Podane poniżej kroki powinny pomóc w oswojeniu dziecka z nowym semestrem i obowiązkami szkolnymi. 

  • Określ wraz z dzieckiem przyczynę strachu. 
  • Dopytaj, czy problemem są nauczyciele, rówieśnicy, czy trudności w nauce lub adaptacyjne.
  • Stwórz z dzieckiem zasady, które ułatwią mu wywiązywanie się ze szkolnych obowiązków.
  • Zadbaj o integrację dziecka z rówieśnikami.
  • Przekonuj do skupiania się na pozytywnych emocjach, a nie negatywnych.
  • Zadbaj o to, aby dziecko miało “fajne” przybory do nauki, które zachęcą je do chodzenia do szkoły. 
  • Zadbaj o to, aby dziecko dobrze się odżywiało i wysypiało w tygodniu szkolnym. 

Jeżeli jednak strach przed szkołą wciąż będzie u dziecka silny, a do niepokojących objawów psychicznych dojdą także objawy fizyczne, wówczas należy udać się do psychologa, który odnajdzie głębszą przyczynę problemu i będzie pracował z dzieckiem nad przezwyciężeniem lęku. 

wychowawca z uczniami

Pierwsze spotkanie wychowawcy z nową klasą – jak powinno przebiegać? 

Pierwszą rzeczą, która czeka na malucha po pójściu do nowej szkoły lub klasy jest oficjalne zapoznanie się z wychowawczynią oraz rówieśnikami. Jak takie spotkanie powinno przebiegać? Możliwie najbardziej naturalnie, tak jakby dziecko poznawało nowe koleżeństwo, tak jak robiło to do tej pory. Kluczowe jest oczywiście przywitanie całej klasy i nakreślenie zasad, które będą obowiązywały w ciągu całego roku szkolnego. 

Nauczyciele często w pierwszych dniach nauki razem z dziećmi opracowują swoiste „dekalogi” działania, które później wieszane są w klasie, tak by były widoczne dla wszystkich uczniów. Dzięki jasnemu określeniu przez wychowawcę zasad dyscypliny panujących w szkole, maluch od pierwszych dni nowego semestru będzie potrafił rozróżnić, co jest dobre, a co złe oraz co należy robić w szkole, a czego nie. 

Podczas pierwszego spotkania wychowawcy z nową klasą niezwykle ważna jest integracja, czyli zapoznanie się nauczyciela z klasą oraz dzieci między sobą. W tym celu szkoły organizują różne festyny i pikniki dla dzieci, wyjazdy integracyjne lub nauczyciel przeprowadza w klasie różne zabawy integracyjne, które mają na celu oswojenie się małych uczniów z nowym środowiskiem i z sobą nawzajem. 

Jeśli problemem jest strach przed lekcjami języka angielskiego, spokojnie, mamy rozwiązanie – lekcje w Novakid. Zajęcia są prowadzone online, więc dziecko czuje się bezpiecznie (nie musi opuszczać swojego pokoju!). Ponadto nauczyciele native speakerzy mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi, a nasz program pozwala nam na dużą elastyczność i dostosowanie programu oraz sposobów nauczania nie tylko do poziomu językowego dziecka, ale także do jego charakteru i natury. Dzięki zajęciom w Novakid, maluchy mogą nadrobić zaległości i przełamać barierę językową.

Leave a Reply

%d bloggers like this: