Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Jakie gry są szkodliwe dla dzieci? Czego unikać w sieci  
Parenting
Star icon
20.03.2024
Time icon 7 min
Comment icon 0 komentarze

Jakie gry są szkodliwe dla dzieci? Czego unikać w sieci  

Spis treści

W czasach nieograniczonego dostępu do Internetu oraz ogromnej popularności gier wideo, rodzice stają przed wyzwaniem zabezpieczenia swoich dzieci przed potencjalnie szkodliwymi treściami.

Zbyt długie spędzanie czasu przed ekranem, brak kontroli rodzicielskiej, a także nieodpowiednie treści mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwój młodego człowieka. Gry, choć są źródłem rozrywki i mogą wspierać rozwój umiejętności, powinny być starannie wybierane, z uwzględnieniem wieku dziecka, co ułatwia międzynarodowy system klasyfikacji wiekowej PEGI.

Nie wszystkie gry są jednak szkodliwe. Istnieje wiele tytułów, które oferują wartości edukacyjne, rozwijają kreatywność i uczą pracy zespołowej. Problem pojawia się, gdy nawet na te „dobre” gry dziecko poświęca zbyt wiele czasu. Nadmierne zaangażowanie w wirtualny świat i patrzenie w ekran komputera może prowadzić do uzależnienia, zaburzeń snu, a nawet problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

W tym artykule sprawdzimy, jakie aspekty gier wideo mogą być szkodliwe dla dzieci oraz jak rodzice mogą chronić swoje pociechy przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. Udzielimy praktycznych porad, jak ocenić potencjalne ryzyko związane z konkretnymi grami oraz jakie działania można podjąć, aby zapewnić bezpieczną i zdrową rozrywkę dla naszych dzieci.

Gry szkodliwe dla dzieci – przykłady takich gier

Wśród bogatej oferty rozrywkowej dostępnej na rynku gier wideo, nie brakuje tytułów, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.

Gry charakteryzujące się wysokim poziomem brutalności, zawierające motywy związane z przemocą, zabójstwami, czy też erotyką, zdecydowanie nie są odpowiednie dla młodszej grupy wiekowej.

Chociaż mogą przyciągać uwagę swoją popularnością i zaawansowaną grafiką, to ich treść często jest nieadekwatna do wieku i możliwości emocjonalnych dzieci. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów gier, które uważane są za szkodliwe dla najmłodszych.

  • Manhunt 1 i 2. Gry z serii Manhunt to przykład tytułów, w których gracz wciela się w postać mordercy. Zadaniem jest eliminowanie przeciwników w możliwie jak najbardziej brutalny sposób. Tego typu rozrywka, promująca przemoc i zabijanie jako główne mechanizmy gry, może mieć niekorzystny wpływ na psychikę dziecka, prowokując agresywne zachowania i znieczulicę na przemoc.
  • Resident Evil. To popularna seria gier typu horror, której głównym motywem są zombie i walka o przetrwanie w świecie opanowanym przez wirus zmieniający ludzi w potwory. Intensywny klimat strachu, przemoc oraz graficzne przedstawienie zombiaków mogą wywołać lęk, koszmary nocne i stać się źródłem niepokoju u dzieci.
  • GTA (Grand Theft Auto). GTA to seria gier, w której gracz wciela się w członka organizacji przestępczej. Gry te zawierają elementy przemocy, wulgarny język oraz sceny o charakterze erotycznym. Tego rodzaju treści nie są odpowiednie dla dzieci, ponieważ mogą promować negatywne wzorce postępowania, takie jak przemoc, brak szacunku dla prawa czy seksualizacja.
  • Carmageddon 2. Ten tytuł to gra wyścigowa, która promuje destrukcyjne zachowania – punkty zdobywa się m.in. przez potrącanie pieszych. Prezentacja przemocy jako źródła rozrywki może negatywnie wpływać na rozwój empatii u dziecka oraz prowadzić do błędnego postrzegania konsekwencji takich działań w rzeczywistości.
  • Call of Duty. To seria gier o tematyce wojennej, w której gracze uczestniczą w zbrojnych konfliktach. Mimo że niektóre części serii mają wyraźny kontekst historyczny, to przedstawienie wojny jako rozrywki może zniekształcić wrażliwość na ludzką tragedię i przemoc.
  • Counter Strike. Tytuł jest grą z gatunku strzelanek, gdzie gracze mogą wcielać się w role terrorystów. Gra ta, promująca konfrontacje zbrojne i terroryzm jako formę rozgrywki, może mieć negatywny wpływ na postrzeganie przemocy i konfliktów zbrojnych przez dzieci.

Rodzice powinni świadomie podchodzić do wyboru gier dla swoich dzieci, unikając tytułów, które mogą negatywnie wpływać na ich rozwój emocjonalny i społeczny. Ważne jest, aby wskazywać gry, które oferują pozytywne wzorce postępowania, wspierają rozwój umiejętności i dostarczają zdrowej rozrywki.

Od kiedy dziecko powinno zacząć grać w gry komputerowe?

Ekspertka z dziedziny psychologii rozwojowej i pedagogiki, Dr. Christine Carter, autorka licznych publikacji na temat wychowania i rozwoju dzieci, zaleca, aby dzieci rozpoczynały samodzielne korzystanie z gier komputerowych nie wcześniej niż w wieku 6-7 lat.

Przed tym okresem, nadmierna ekspozycja na ekrany i interaktywne media może mieć negatywny wpływ na rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci, ograniczając ich zdolność do koncentracji, rozwijania wyobraźni oraz umiejętności społecznych.

Dzieci w wieku przedszkolnym są w najsilniejszym okresie rozwoju, kiedy to ważne jest stymulowanie ich kreatywności i umiejętności społecznych poprzez zabawę ruchową, interakcje z rówieśnikami i dorosłymi, a nie przez przedwczesne wprowadzanie do świata wirtualnej rozrywki.

Wczesne samodzielne korzystanie z komputera z dostępem do Internetu może prowadzić do ograniczenia aktywności fizycznej, problemów z koncentracją uwagi oraz zakłócenia naturalnego rytmu snu dziecka.

Ile dziecko może grać w gry?

Ilość czasu, który dzieci mogą poświęcać na gry komputerowe, powinna być ściśle kontrolowana przez rodziców i dostosowana do wieku dziecka.

Zalecenia ekspertów, takich jak Dr. Dimitri Christakis, pediatra i dyrektor Centrum Zdrowia, Zachowania i Rozwoju Dziecka w Seattle, podkreślają, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-12 lat) nie powinny spędzać przed ekranem więcej niż 60 minut dziennie.

Wraz z wiekiem dziecka, czas ten może być stopniowo zwiększany, jednak zawsze powinien być monitorowany przez rodziców, aby nie wpływał negatywnie na inne aspekty rozwoju dziecka, takie jak aktywność fizyczna, zdolności społeczne i nauka w szkole.

Takie ograniczenia mają kluczowe znaczenie dla zdrowia fizycznego dziecka, co oznacza, że sprzyjają zapobieganiu nadwadze, czy problemom ze wzrokiem. Są również korzystne dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

Umiarkowane korzystanie z gier komputerowych, pod ścisłym nadzorem rodziców, może sprzyjać rozwojowi umiejętności poznawczych, takich jak szybkie podejmowanie decyzji, logiczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Wspólne ustalanie z dziećmi zasad korzystania z gier może wzmacniać więzi rodzinne i uczyć odpowiedzialności oraz samokontroli.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak gry wpływają na rozwój dziecka?

Wpływ gier na rozwój dzieci w wieku szkolnym jest niezaprzeczaly. Jak podkreśla Dr Elizabeth Kilbey, brytyjska psycholog kliniczna i ekspertka od zachowań dzieci, gry mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny młodego człowieka.

Z jednej strony, odpowiednio dobrane gry edukacyjne i strategiczne mogą wspierać rozwój kognitywny, umiejętności rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Gry te mogą również służyć jako narzędzie do budowania relacji z rówieśnikami, rozwijając umiejętności społeczne dziecka poprzez wspólną zabawę i współpracę.

Z drugiej strony, zbyt długie spędzanie czasu przed ekranem, granie w gry nieadekwatne do wieku dziecka, szczególnie te zawierające przemoc czy treści dla dorosłych, może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

Jak wskazuje Dr Victoria Dunckley, autorka książki dotyczącej wpływu ekranów na dzieci, nadmierna ekspozycja na gry wideo może zaburzyć rozwój emocjonalny, prowadząc do problemów z regulacją emocji, zwiększonej agresji oraz problemów z empatią.

Ponadto, izolacja społeczna spowodowana długimi godzinami spędzanymi w pojedynkę przed ekranem może hamować rozwój umiejętności społecznych, takich jak komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność pracy w grupie czy rozwiązywanie konfliktów.

Problemom tym jednak można zapobiec. Ograniczanie czasu spędzanego przed ekranem, dobór gier adekwatnych do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka, a także promowanie aktywności na świeżym powietrzu i interakcji z rówieśnikami, mogą przyczynić się do harmonijnego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Włączanie się rodziców w rozrywkę cyfrową ich dzieci, poprzez wspólne granie w wartościowe gry lub rozmowy na temat treści gier, może dodatkowo wzmacniać więzi rodzinne oraz zapewnić wsparcie w rozwoju pozytywnych zachowań i postaw.

Zagrożenia, które czyhają na dziecko w internecie 

Internet, mimo swojej ogromnej użyteczności, to wciąż również przestrzeń, w której dzieci mogą napotkać szereg zagrożeń, nie tylko poprzez granie w gry.

Oprócz treści nieodpowiednich dla ich wieku, takich jak brutalność czy erotyka w grach, istnieje wiele innych niebezpieczeństw, na które młodzi użytkownicy są narażeni podczas przeglądania sieci. Należą do nich cyberprzemoc, kontakt z nieznajomymi o wątpliwych intencjach czy dostęp do szkodliwych treści.

Dlatego też kontrola rodzicielska nad tym, co dzieci robią w internecie jest niezbędna, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z tego niezwykłego narzędzia edukacyjnego i rozrywkowego.

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc, znana również jako przemoc w internecie, to działania, które za pośrednictwem sieci mają na celu zastraszenie, poniżenie lub zaatakowanie dziecka.

Cyberprzemoc może przyjmować formę negatywnych komentarzy, groźb, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji czy też wyszydzania w mediach społecznościowych. Przykładowo, dziecko może stać się ofiarą cyberprzemocy, kiedy jego rówieśnicy publikują obraźliwe komentarze na jego profilu w mediach społecznościowych.

Konsekwencje cyberprzemocy dla dziecka mogą być poważne i długotrwałe, obejmując problemy z samooceną, lękiem, a nawet depresję.

Aby zapobiegać cyberprzemocy, ważne jest, by rodzice rozmawiali z dziećmi o ich poczynaniach online oraz uczyli, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Warto także zachęcać dziecko do zgłaszania wszelkich niepokojących interakcji rodzicom lub nauczycielom w szkole. Sprawcy cyberprzemocy nie powinni pozostawać anonimowi.

Kradzież danych osobowych

Kradzież danych osobowych w internecie może dotknąć każdego, w tym dzieci. Dzieje się to, gdy nieznajome osoby uzyskują dostęp do prywatnych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, dane szkolne czy nawet numery kart kredytowych rodziców.

Przykładowo, dziecko może zostać poproszone o podanie danych osobowych w zamian za dostęp do gry online. Nieświadome ryzyka, może je ujawnić, co prowadzi do wykorzystania tych informacji do nielegalnych celów. Aby temu zapobiec, rodzice powinni edukować dzieci o zagrożeniach związanych z udostępnianiem danych osobowych w sieci oraz stosować narzędzia kontroli rodzicielskiej, które ograniczają dostęp do potencjalnie niebezpiecznych treści.

Nieodpowiednie treści

Nieodpowiednie treści w internecie obejmują szeroki zakres materiałów, od brutalności i przemocy, poprzez treści o charakterze seksualnym, aż po narkotyki i zachowania niezgodne z normami społecznymi.

Dzieci mogą natknąć się na tego typu materiały przypadkowo, np. podczas przeglądania gier online lub poprzez otrzymane linki od nieznajomych.

Takie treści mogą niekorzystnie wpłynąć na ich rozwój emocjonalny i społeczny, prowadząc do zaburzeń lękowych, agresji lub zakłóceń w postrzeganiu norm społecznych.

Aby chronić dzieci przed nieodpowiednimi treściami, rodzice powinni korzystać z filtrów internetowych, regularnie rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie online oraz zachęcać do otwartej komunikacji na temat napotkanych treści, bez tematów tabu.

Uzależnienie internetu

Uzależnienie od internetu jest realnym zagrożeniem dla dzieci, które spędzają nadmierną ilość czasu online, często kosztem innych aktywności, takich jak nauka, zabawa na świeżym powietrzu czy interakcje z rodziną i przyjaciółmi.

Objawy takiego uzależnienia mogą obejmować niepokój i drażliwość przy próbie ograniczenia dostępu do sieci, zaniedbywanie obowiązków szkolnych czy zainteresowań pozaekranowych. Długotrwałe uzależnienie może prowadzić do problemów emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych.

Aby przeciwdziałać uzależnieniu, ważne jest ustalanie z dzieckiem i pilnowanie przestrzegania zasad korzystania z internetu, promowanie zróżnicowanych form spędzania wolnego czasu oraz regularne rozmowy na temat zdrowego balansu między życiem online a offline.

Rodzice, pamiętajcie, że cyfrowy świat, mimo swoich zagrożeń, oferuje również nieskończone możliwości rozwoju. Na przykład edukacyjna platforma online Novakid skierowana do uczniów w wieku 4-12 lat, oferuje lekcje języka angielskiego dla początkujących prowadzone w formule 1:1 przez wykwalifikowanych nauczycieli native-speakerów. Takie korzystanie z gier i zabaw w internecie to czysta korzyść i zero zagrożeń! Przekonaj się na pierwszej, bezpłatnej lekcji próbnej z Novakid.

Uczmy nasze dzieci, jak korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, aby mogły w pełni wykorzystać potencjał, jaki to medium ma do zaoferowania. Z odpowiednim przygotowaniem i wsparciem, możemy pomóc naszym dzieciom bezpiecznie, świadomie i odpowiedzialnie nawigować po cyfrowym świecie.

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.