Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Gry komputerowe w edukacji szkolnej: Nowoczesne metody nauczania 
Parenting
Star icon
22.03.2024
Time icon 9 min
Comment icon 0 komentarze

Gry komputerowe w edukacji szkolnej: Nowoczesne metody nauczania 

Spis treści

Gry komputerowe coraz śmielej wkraczają w przestrzeń edukacyjną, otwierając przed nauczycielami, uczniami, a także rodzicami nowe możliwości rozwojowe. Ich wpływ na świat edukacji jest coraz bardziej zauważalny, przekształcając tradycyjne metody nauczania w interaktywne i angażujące doświadczenia.

Dobrze zaprojektowane gry edukacyjne mogą wspierać rozwój kognitywny, motywować do nauki oraz rozwijać umiejętności kluczowe, takie jak rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne czy praca zespołowa.

Korzystając z gier w edukacji, uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę w bardziej przystępny sposób, ale również uczą się poprzez działanie i doświadczanie, co ma pozytywny wpływ na ich zaangażowanie i efektywność nauki. Integracja gier komputerowych z procesem edukacyjnym jawi się zatem jako obiecująca droga do nowoczesnej, skutecznej i przyjemnej edukacji.

Dowiedz się, czym jest grywalizacja, coraz chętniej wykorzystywana w procesie uczenia się oraz jak wykorzystanie gier komputerowych i wideo w edukacji napędza innowację w edukacji, oraz pozwala uczniom odnieść sukces.

Czym jest grywalizacja inaczej gamifikacja? 

Grywalizacja, znana również jako gamifikacja, to proces, który polega na adaptowaniu elementów i mechanik gier do działań wykonywanych w realnym świecie, w tym w edukacji. Jest to podejście mające na celu uczynienie nauki bardziej wciągającą, motywującą i satysfakcjonującą dla obu stron procesu edukacyjnego – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Grywalizacja w edukacji wprowadza elementy typowe dla gier, takie jak systemy nagród, rywalizacja, czy osiągnięcia, do tradycyjnych zadań edukacyjnych, przekształcając je w bardziej angażujące doświadczenia.

Podejście to wywodzi się od angielskiego słowa „gamification” i ma na celu nie tylko zwiększenie zaangażowania uczniów w proces nauczania, ale również ułatwienie przyswajania wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w sposób bardziej naturalny i przyjemny.

Zatem zapamiętaj, grywalizacja co to? To innowacyjna filozofia w edukacji, która przez wprowadzenie elementów gry, zmienia sposób postrzegania nauki, czyniąc ją bardziej przystępną i efektywną.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Zastosowanie gier i grywalizacji w edukacji  

Współczesna edukacja coraz częściej sięga po nowoczesne metody nauczania, w tym gry i gamifikację, aby zwiększyć zaangażowanie i efektywność nauki. Zarówno w nauczaniu grupowym, jak i indywidualnym, gry edukacyjne oraz elementy grywalizacji mogą odgrywać kluczową rolę.

Podobnie jak w tradycyjnej grze, gdzie gracz ma za zadanie przejść przez kolejne etapy, aby dotrzeć do finału, w edukacji opartej na grywalizacji, uczniowie są motywowani do osiągania celów edukacyjnych poprzez podobny schemat nagród i wyzwań.

Sprawdźmy, jakie korzyści ma zastosowanie gier i grywalizacji w edukacji.

  1. Opłacalnośc finansowa: Gry edukacyjne i grywalizacja pozwalają na oszczędności związane z materiałami dydaktycznymi i infrastrukturą, oferując bogate środowisko nauki przy relatywnie niskich kosztach. Przykładem może być wykorzystanie darmowych aplikacji edukacyjnych, które zastępują drogie podręczniki i materiały.
  2. Bezstresowe otoczenie: Gry komputerowe zapewniają bezpieczne środowisko, gdzie uczniowie mogą eksperymentować i uczyć się z błędów bez realnych konsekwencji, co obniża stres związany z możliwością niepowodzenia.
  3. Sprawiedliwy system oceny: Gry z mechanikami edukacyjnymi często oferują wbudowane systemy oceniania, umożliwiające nauczycielom monitorowanie postępów i porównywanie wyników w sposób obiektywny i sprawiedliwy.
  4. Wysokie zaangażowanie: Dzięki elementom grywalizacji, takim jak punkty, odznaki czy tabele liderów, uczniowie są bardziej zaangażowani i motywowani do nauki.
  5. Tempo pracy dostosowane do każdego ucznia: Gry edukacyjne pozwalają na indywidualne dostosowanie tempa nauki, co jest szczególnie ważne dla uczniów o różnym poziomie umiejętności i tempie przyswajania wiedzy.
  6. Szybki i jasny feedback: Gry oferują uczniom natychmiastową informację zwrotną na temat ich decyzji i działań, co przyspiesza proces nauki i pomaga w korygowaniu błędów na bieżąco.
  7. Wiedza praktyczna: Gry edukacyjne często symulują realne sytuacje, ułatwiając uczniom zrozumienie, jak można zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
  8. Nauczyciel pozostaje aktywnie zaangażowany: W gamifikacji kluczową rolę odgrywa również nauczyciel, który może dostosowywać gry i aktywności do potrzeb swoich uczniów, monitorować ich postępy i wspierać w procesie nauki.

Integracja gier i gamifikacji w proces tradycyjnej edukacji otwiera przed nauczycielami i uczniami nowe możliwości, czyniąc proces nauczania nie tylko efektywniejszym, ale również bardziej przyjemnym i angażującym.

Rankingi

Grywalizacja wprowadza do procesu edukacyjnego mechanizm rankingów, który ma znaczący wpływ na motywację uczniów do nauki. System punktacji i umieszczanie uczniów w rankingach nie tylko wizualizuje ich postępy i osiągnięcia, ale także stwarza zdrową rywalizację.

Taka forma konkurencji motywuje uczniów do wyznaczania i realizowania celów edukacyjnych, ponieważ każdy chce być lepszy, osiągnąć więcej punktów i znaleźć się wyżej w klasyfikacji. Jest to szczególnie skuteczne, gdy uczniowie pracują nie tylko na własne konto, ale również mogą współpracować w grupach, co dodatkowo wpływa na rozwój umiejętności współpracy i komunikacji.

Rankingi, poprzez bezpośrednią informację zwrotną o miejscu ucznia w hierarchii, klarownie wskazują na jego postępy i obszary, które wymagają większej pracy.

Cele

Ustalanie i osiąganie celów to kluczowy element grywalizacji w edukacji, który przekłada się na rozwój osobisty uczniów. Systemy gier edukacyjnych często opierają się na wyznaczaniu konkretnych zadań do wykonania, co pomaga uczniom w organizacji własnej pracy i skupieniu się na określonych celach.

Realizacja zadanych celów, poprzez przechodzenie kolejnych etapów gry lub osiąganie określonych wyników, dostarcza uczniom satysfakcji oraz poczucia dokonania i samorealizacji. To z kolei buduje ich pewność siebie i motywację do dalszego działania. Wyznaczanie celów w grywalizacji edukacyjnej uczy również planowania i zarządzania czasem, co stanowi cenne umiejętności w dalszej edukacji i życiu zawodowym.

Wyzwania

Gry edukacyjne, poprzez stawianie przed uczniami różnorodnych wyzwań, w znacznym stopniu przyczyniają się do ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Wyzwania te mogą przybierać różne formy, od rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych po logiczne łamigłówki czy zadania językowe. Przezwyciężanie trudności i znajdowanie rozwiązań w angażujący sposób stymuluje kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność analizy.

Co więcej, pokonywanie wyzwań w kontekście gier edukacyjnych często wymaga współpracy, co dodatkowo rozwija umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, negocjacja czy praca zespołowa. Wyzwania stają się więc nie tylko źródłem wiedzy, ale również cennych doświadczeń społecznych.

Fabuła

Element fabuły w grywalizacji odgrywa znaczącą rolę w procesie edukacyjnym, ponieważ pozwala uczniom na identyfikację z postaciami i wcielenie się w różne role. Dzięki temu uczniowie nie tylko aktywnie uczestniczą w procesie nauki, ale również rozwijają wyobraźnię i empatię.

Wejście w świat gry, gdzie uczniowie mogą być bohaterami swojej własnej edukacyjnej przygody, znacząco zwiększa ich zaangażowanie i motywację do nauki. Fabuła pozwala na lepsze zrozumienie i przyswojenie abstrakcyjnych pojęć poprzez ich kontekstualizację i zastosowanie w praktycznych, choć fikcyjnych, sytuacjach.

Wprowadzenie narracji do edukacji sprawia, że nauka staje się bardziej przystępna, interesująca i zapadająca w pamięć, co ma bezpośredni wpływ na efektywność procesu dydaktycznego.

Funkcje gier w edukacji szkolnej 

W tej części artykułu szczegółowo omówimy, jak gry i elementy grywalizacji mogą wpłynąć na rozwój ucznia w kontekście edukacji szkolnej. Skupimy się na różnorodnych funkcjach, jakie gry pełnią w procesie nauczania, podkreślając ich znaczenie dla rozwoju kompetencji i umiejętności uczniów.

Gry motywują

Gry edukacyjne, dzięki wdrożeniu mechanizmów takich jak rankingi i rywalizacja, skutecznie motywują uczniów do osiągania wyznaczonych celów. Elementy te wprowadzają zdrową konkurencję wśród uczniów, zachęcając ich do regularnej nauki i ciągłego doskonalenia się.

Motywacja jest dodatkowo wzmacniana przez systemy nagród, które mogą przybierać formę wirtualnych odznak, punktów czy poziomów za osiągnięcia w nauce. Dzięki temu uczniowie czują satysfakcję z własnych postępów i są bardziej skłonni do angażowania się w proces edukacyjny, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki w nauce.

Gry stymulują

Odpowiednio dobrane gry edukacyjne stymulują rozwój wyobraźni oraz logicznego myślenia uczniów. Poprzez interaktywne zadania i problemy do rozwiązania, gry te angażują umysł w sposób, który tradycyjne metody nauczania mogą mieć trudności z osiągnięciem.

Gry wymagają od uczniów myślenia kreatywnego, analizy i syntezowania informacji oraz podejmowania decyzji, co stymuluje rozwój kognitywny. Ponadto, fabuła i postacie mogą inspirować uczniów do myślenia abstrakcyjnego i empatii, rozwijając umiejętności społeczne i emocjonalne, które są niezbędne w dorosłym życiu.

Gry ułatwiają naukę

Gry edukacyjne ułatwiają naukę, przekształcając ją w angażujące i przyjemne doświadczenie. Przez zabawę uczniowie mogą przyswajać nową wiedzę, utrwalać już posiadane informacje oraz rozwijać niezbędne umiejętności w sposób mniej stresujący niż tradycyjne metody nauczania. Interaktywny charakter gier umożliwia uczniom eksperymentowanie i odkrywanie, co sprzyja głębszemu zrozumieniu materiału.

Gry często pozwalają też na natychmiastową informację zwrotną na temat postępów w nauce, co umożliwia uczniom szybką korektę błędów i dostosowanie strategii nauki. Taki sposób nauczania sprawia, że materiał staje się bardziej dostępny i zrozumiały, co ułatwia proces edukacyjny.

Przykłady gier edukacyjnych 

W dalszej części naszego artykułu przedstawimy dwa przykłady gier, które idealnie nadają się do wykorzystania w edukacji. Te innowacyjne narzędzia łączą w sobie zabawę z nauką, oferując uczniom nie tylko rozrywkę, ale również cenne wsparcie w procesie edukacyjnym.

Gra szyfrów

„Gra szyfrów” to innowacyjny projekt edukacyjny stworzony przez Instytut Pamięci Narodowej, który przenosi uczniów w realia wojny polsko-bolszewickiej, skupiając się na roli polskiej kryptologii w tym konflikcie. Gra ta łączy elementy historyczne z zagadkami logicznymi i kryptologicznymi, zachęcając uczniów do zgłębiania wiedzy na temat kryptografii, jej wpływu na przebieg historycznych wydarzeń oraz znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego.

„Gra szyfrów” została zaprojektowana z myślą o starszych uczniach, którzy poprzez interaktywne zadania i misje mogą lepiej zrozumieć skomplikowane procesy historyczne oraz nauczyć się podstaw kryptologii. Dzięki temu narzędziu edukacyjnemu uczniowie nie tylko poznają fakty historyczne, ale również rozwijają umiejętności logicznego myślenia i analizy.

This War of Mine

„This War of Mine” to gra, która została oficjalnie zalecana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako materiał edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych. Jest to pierwsza w historii polskiej edukacji propozycja wykorzystania gry wideo jako narzędzia dydaktycznego, co stanowi przełom w podejściu do metod nauczania.

Gra ta oferuje głębokie doświadczenie z perspektywy cywilów próbujących przetrwać w warunkach wojennych, kładąc nacisk na moralne i etyczne dylematy, przed jakimi stają ludzie w ekstremalnych sytuacjach. „This War of Mine” stawia na empatię i zrozumienie skutków konfliktów zbrojnych, promując wartości takie jak pokój, współczucie i zrozumienie. Jest dostępna do pobrania za darmo dla szkół ponadpodstawowych, co jeszcze bardziej ułatwia jej integrację z procesem dydaktycznym.

Gra ta otwiera nowe możliwości dla nauczycieli, którzy chcą włączyć nowoczesne technologie do edukacji, jednocześnie przekazując uczniom ważne lekcje o życiu, odpowiedzialności i konsekwencjach wyborów.

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gry i zabawy z dzieckiem
Gry i zabawy z dzieckiem
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.