Angielski poprzez zabawę Uncategorized

Angielski w biznesie – przydatne wyrażenia z dziedziny finansów.

To nie sekret, że na rynku pracy potrzebni są specjaliści ze znajomością języka angielskiego. Jeśli pracujecie w bankowości, ale Wasza znajomość terminologii finansowej kuleje, to ten artykuł jest właśnie dla Was.

Najczęściej zadawane pytania w bankach dotyczą kredytów i inwestycji.

1. Wziąć kredyt – To take out a loan

2. Stopa procentowa –  Interest rate

3. Warunki kredytu –  Credit conditions/terms

4. Spłata pożyczki przed czasem –  Early repayment/payoff

5. Otworzyć konto – To open an account

6. Konto oszczędnościowe – Savings account

7. Wpłacać pieniądze na konto – To deposit money (to pay in)

8. Wypłacać pieniądze z konta – To withdraw money

9. Transakcja – Transaction

10. Bankomat – ATM (cash machine)

11. Zbiórka pieniędzy, opłata – Fee

12. Rachunek bieżący – Checking account

13. Otrzymać kartę kredytową – to apply for a credit card


Poniżej podajemy Wam przykładowy dialog:

Teller How are you? Pracownik banku Jak mija dzień?
Customer I’m well. Thank you for asking. Klient Dziękuję, wszystko dobrze.
Teller What can I help you with? Pracownik banku W czym mogę pomóc?
Customer I would like to open a bank account. Klient Chciałbym otworzyć konto w banku.
Teller What kind of account? Pracownik banku Jakie konkretnie?
Customer I just need a checking account. Klient Potrzebuję rachuku bieżącego.
Teller You can open a savings account, too. Pracownik banku Może Pan również otworzyć konto oszczędnościowe
Customer All right. Open both. Klient Dobrze, poproszę otworzyć oba.
Teller You need to deposit at least $50 into both accounts. Pracownik banku Musimy wpłacić minimum 50$ na każde z nich.
Customer I will be depositing $300 today. Klient Dziś zapłacę 300$
Teller I’ll set up your accounts for you right now. Pracownik banku Już otwieram dla Pana oba konta.
Customer Please put $150 in each account for me. Klient Proszę wpłacić po 150$ na każde z nich.

Życzymy Wam, aby Wasze dochody (incomes) były większe niż Wasze wydatki (expenses)!Leave a Reply

%d bloggers like this: