Angielski dla dzieci początkujących

Ucząc się języka ojczystego, najpierw słuchamy i zaczynamy mówić, a następnie poznajemy litery i zaczynamy czytać i pisać. W taki właśnie sposób powinny być zorganizowane lekcje angielskiego dla początkujących.

Pokaż więcej
main image

Zdanie?...
Dlaczego zdanie?
A co z wyrazami?

Początkującemu uczniowi należy przedstawić wszystkie intencje mowy w formie wyrażeń. Oczywiście na początku będą one możliwie jak najprostsze i najłatwiejsze do zapamiętania.

Pojawią się też pojedyncze słowa, ale nie są one wprowadzane oddzielnie. Zamiast tego, są one przedstawiane jako opcje, które pozwolą Ci użyć danego wyrażenia do przekazania różnych odcieni znaczeniowych.

Pierwsza lekcja

Oto, co dzieje się w wyniku dobrze zorganizowanej pierwszej lekcji z dzieckiem, które dopiero zaczyna uczyć się języka:

  • Rozwijają się umiejętności słuchowe i fonetyczne.
  • Zapamiętywane są zwroty z zakresu komunikacji społecznej i codziennej, a dzieci używają ich w mowie automatycznie.
  • Zniesiona zostaje bariera psychologiczna - angielski nie wywołuje lęku.
small image
main image

Jak zorganizować prawidłowy wstęp?

  • Stworzyć atmosferę zaufania i zjednać sobie dziecko poprzez przyjazny wyraz twarzy i ciepłą rozmowę.
  • Wykorzystać zabawkę jako pośrednika między nauczycielem a dzieckiem, aby pomóc we wzbudzeniu zainteresowania u początkującego ucznia. Nauczyciele wykorzystują je w zabawie, angażując dziecko w proces uczenia się.
  • Stworzyć warunki symulujące całkowite zanurzenie w środowisku językowym, co pomoże uczniowi rozwinąć umiejętność odbioru angielskich wypowiedzi.
  • Nauczać języka angielskiego poprzez komunikację. Na lekcjach kluczowa jest rozmowa nauczyciela z uczniem.
  • Zachęcać uczniów do uczestniczenia w dialogu już od pierwszych lekcji. Słuchać i powtarzać wielokrotnie, dzięki czemu proste zdanie zostanie trwale zapamiętane, a z czasem, jeśli zajdzie taka potrzeba, dziecko będzie mogło je sobie przypomnieć.
main image
main image

Co z gramatyką?

Gramatyka jest niezbędna od samego początku. Zbudowanie solidnej bazy gramatycznej to coś, na czym powinien skupić się nauczyciel pracujący z początkującymi uczniami zaraz po stworzeniu atmosfery zaufania i nawiązaniu kontaktu językowego.

Struktury gramatyczne wprowadzane są w formie schematów pomocniczych z szerokim wykorzystaniem wizualizacji i są zawsze utrwalane poprzez zabawę.

Dlaczego zabawa?

Zajęcia z języka angielskiego dla początkujących oparte na zabawie i grach wywołują u dzieci szczere zainteresowanie i chęć do nauki. Nic więc dziwnego, że takie podejście pozwala uczniom szybciej osiągać dobre rezultaty. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko, które dopiero zaczyna uczyć się angielskiego, miało wspaniały start i chcesz, by lekcje były dla niego inspiracją, internetowa szkoła angielskiego Novakid oferuje lekcje wideo po angielsku. Są one prowadzone przez specjalnie przeszkolonych do pracy z dziećmi nauczycieli, którzy wiedzą jak sprawić, aby Twoje dziecko zaczęło mówić po angielsku już od pierwszej lekcji. Nie wierzysz? Skorzystaj z bezpłatnej lekcji próbnej i przekonaj się o tym!