Program kursu

Program nauczania NovaKid jest zbudowany zgodnie z europejskimi standardami CEFR na poziomie A1 i A2, które odpowiadają testom Cambridge English YLE Movers i YLE Flyers.

Poziom 1
Pre-A1 / YLE Startery
10
bloków
40
lekcji
25
minut
Dla początkujących
2 razy w tygodniu / 5 miesięcy
Po ukończeniu poziomu 1 uczeń będzie w stanie zrozumieć instrukcje nauczyciela, przedstawić się, użyć prostych fraz i zdań, aby powiedzieć coś o sobie. Uczeń będzie znał alfabet, jak brzmi większość liter i będzie potrafił przeczytać kilka 3-literowych słów.
Poziom 2
A1 (Elementary) / YLE Movers
10
bloków
40
lekcji
25
minut
2 razy w tygodniu / 5 miesięcy
Po ukończeniu poziomu 2 uczeń będzie umiał zadawać pytania i udzielać prostych odpowiedzi w zakresie ogólnie znanych tematów. Będzie również potrafił używać prostych fraz i zdań, aby opisać, gdzie mieszka i określić znajome osoby. Twoje dziecko będzie znało brzmienie każdej litery i będzie w stanie czytać wszystkie trzyliterowe słowa, a także będzie umiało czytać i pisać krótkie zdania.
Poziom 3
Pre-A2
10
bloków
40
lekcji
25
minut
2 razy w tygodniu / 5 miesięcy
Po ukończeniu poziomu 3 Twoje dziecko będzie w stanie zrozumieć większość powszechnie używanych zwrotów i słów. W niektórych prostych sytuacjach będzie mogło prowadzić nieskomplikowane rozmowy na tematy ogólne. Będzie w stanie przeczytać 2-3 zdania. Zapozna się z dźwiękiem, jaki tworzy każda litera i będzie potrafić przeczytać najprostsze słowa, a także napisać proste zdania.
Poziom 4
A2 (Pre-Intermediate) / YLE Flyers
10
bloków
40
lekcji
25
minut
2 razy w tygodniu / 5 miesięcy
Po ukończeniu poziomu 4 dziecko zrozumie większość najczęściej używanych zwrotów i słów oraz znaczenie krótkich i wyraźnych wiadomości. W najprostszych sytuacjach będzie potrafiło rozmawiać o znanych tematach. Ponadto uczeń będzie umieć czytać i zrozumieć słowa w 2-3 akapitach, krótkie listy i będzie umiał napisać prosty, osobisty list.
Nasza metodologia

Metoda nauczania NovaKid opiera się na skutecznym i sprawdzonym podejściu konwersacyjnym w połączeniu z metodą reagowania całym ciałem - TPR.


TPR. Metoda uczenia się od poziomu podstawowego. Używanie mimiki twarzy i gestów do zrozumienia materiału przedłożonego w języku angielskim.


Сommunicative approach. Podejście, które łączy praktykę komunikacji z nauką gramatyki. Począwszy od pierwszej lekcji dziecko poznaje mowę angielską i zaczyna ćwiczyć mówienie. Takie podejście nie pozwala na stworzenie bariery językowej, a jednocześnie znacznie przyśpiesza postępy w nauce języka.

NovaKid oferuje indywidualne lekcje, w których uczeń otrzymuje pełną uwagę swojego nauczyciela. Bezpośrednie komunikowanie się z uczniem zapewnia nauczycielom większe możliwości kontaktu, a uczeń otrzymuje więcej informacji zwrotnych. W ten sposób osiąga się wysoce efektywną metodę uczenia się.

Każdy nauczyciel w naszej szkole jest native speakerem języka angielskiego lub prawie native speakerem, co zapewnia szybkie rozwijanie umiejętności językowych ucznia z pełnym skupieniem się na języku angielskim. Od pierwszej lekcji nauczyciel będzie motywował swoich uczniów do komunikowania się w języku angielskim.

NovaKid jest przeznaczony nie tylko dla zaawansowanych uczniów już mówiących po angielsku, ale także dla początkujących, próbujących uczyć się języka, zaczynających od zera. Podczas lekcji nauczyciele używają różnych metod, aby zaangażować ucznia w proces uczenia się, takich jak pomoce wizualne, techniki odpowiedzi w formie reakcji fizycznej TPR, a także interaktywne gry edukacyjne oparte na współpracy.

Aby lepiej rozwinąć umiejętność czytania dla początkujących, NovaKid proponuje nowoczesne podejście do fonetyki mieszanej, które jest stosowane do nauki, gdzie oprócz nazw podaje się brzmienie liter, co przyczynia się do szybszej nauki czytania. Cyfrowy pisak NovaKid służy do rozwijania umiejętności pisania.


TPR. Metoda uczenia się od poziomu podstawowego. Używanie mimiki twarzy i gestów do zrozumienia materiału przedłożonego w języku angielskim.


Сommunicative approach. Podejście, które łączy praktykę komunikacji z nauką gramatyki. Począwszy od pierwszej lekcji dziecko poznaje mowę angielską i zaczyna ćwiczyć mówienie. Takie podejście nie pozwala na stworzenie bariery językowej, a jednocześnie znacznie przyśpiesza postępy w nauce języka.

Pokój do nauki NovaKid
Koszt lekcji
Poziomy 1-4
Lekcja 25 minutowa
Od zł 22,00
(z prawie native speakerem)
Pierwsza lekcja jest darmowa