Program kursu

Program nauczania NovaKid jest zbudowany zgodnie z europejskimi standardami CEFR na poziomie A1 i A2, które odpowiadają testom Cambridge English YLE Movers i YLE Flyers.

Program dla przedszkolaków
Let's begin
14
Rozdziałów
63
lekcji
25
minut
Dla początkujących
2 RAZY W TYGODNIU / 7 MIESIĘCY
Dziecko będzie w stanie:
 • przywitać się i przedstawić, odpowiedzieć na podstawowe pytania o przedmiotach, znajdujących się wokół niego
 • określić podstawowe kolory i kształty, policzyć do 10
 • rozpoznać litery angielskiego alfabetu - a-z
 • odtwarzać najczęściej używane słowa
Poziom 1
Let's continue
10
Rozdziałów
40
lekcji
25
minut
3 RAZY W TYGODNIU / 3,5 MIESIĘCY
Dziecko będzie w stanie:
 • zrozumieć proste wyrażenia komunikacyjne, zrozumieć i wykonać proste polecenia nauczyciela, wziąć udział w prostej komunikacji z użyciem formuł grzecznościowych, zrozumieć i wykonać proste prośby
 • zrozumieć i zbudować proste zdania o przedmiotach, znajdujących się wokół niego, częściach twarzy, domu, jego ulubionym jedzeniu, zabawkach, położeniu przedmiotów, rodzinie, wieku, ubraniach
 • porozmawiać o zdolnościach przy użyciu swormułowań can/can't
 • policzyć do 20
 • wysłuchać i powtórzyć słowa odpowiednie do jego poziomu za nauczycielem
 • przeczytać proste słowa, składające się z 3 i 4 liter, oraz wyrażenia, składające się z nich
 • przeczytać kluczowe słownictwo z wyuczonych tematów
Poziom 2
Starters
10
Rozdziałów
40
lekcji
25
minut
3 RAZY W TYGODNIU / 3,5 MIESIĘCY
Dziecko będzie w stanie:
 • wziąć udział w podstawowej rozmowie na znajomy temat, na przykład, będzie mogło zamówić jedzenie i odpowiedzieć na pytania 'how much' i 'how many', a także porozmawiać o sobie
 • powiedzieć więcej w ramach wcześniej przestudiowanych tematów (klasa, jedzenie, rodzina)
 • opisać rutynowe akcje z użyciem Present Simple i akcje, które dzieją się w tym momencie, z użyciem Present Continious
 • porozmawiać o doświadczeniu z przeszłości z użyciem was/were
 • porozmawiać o zwierzętach, porównać je, wypowiedzieć się na temat własnych preferencji
 • opisać wygląd człowieka
 • powiedzieć, która jest godzina
 • porozmawiać o kierunkach
 • przeczytać wyrazy, składające się z 4, 5, 6 liter i zdania, zbudowane z tych wyrazów
 • przeczytać kluczowe słownictwo z wyuczonych tematów
Poziom 3
Movers
10
Rozdziałów
40
lekcji
25
minut
3 RAZY W TYGODNIU / 3,5 MIESIĘCY
Dziecko będzie w stanie:
 • zadać pytania o szkolnym życiu i codzienności, na przykład, o szkolnych zadaniach w klasie, zadaniu domowym, świętach
 • zgodzić się i nie zgodzić się, używając ‘I think so’, ‘You are right’
 • zrozumieć i wykonać polecenia nauczyciela w klasie, takie jak ‘You must do this’, ‘Take off your coats’ 'You should do it.'
 • zrozumieć, kiedy ktoś, używając prostych zdań, mówi o swojej rodzinie i przyjaciołach, ubraniach, harmonogramie dnia, planach na weekend, oraz podtrzymać rozmowę
 • zrozumieć znaki i proste notatki
 • użyć Present Simple do opisu regularnych akcji i Present Continious do opisu tymczasowych akcji, które dzieją się w momencie mówienia
 • porozmawiać o przyszłości, używając Future Simple
 • opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości
 • porównać różne rzeczy używając stopniowania przymiotników
 • zbudować względne zdania
 • opowiedzieć o ulubionych aktywnościach, celach, obowiązkach i regułach
 • przeczytać kluczowe słownictwo z wyuczonych tematów
 • przeczytać proste teksty w ramach znajomych tematów i odpowiedzieć na pytania typu true/false
 • zrozumieć proste historie i krótkie teksty za pomocą obrazków
 • dodać słowa, których brakuje w tekście
Poziom 4
Flyers
10
Rozdziałów
40
lekcji
25
minut
3 RAZY W TYGODNIU / 3,5 MIESIĘCY
Dziecko będzie w stanie:
 • komunikować się w ramach znajomych sytuacji i tematów
 • użyć Present Continious do opisu swoich planów, na przykład, mówiąc o planach na najbliższe święta
 • użyć konstrukcji 'going to', aby powiedzieć o zamiarach
 • użyć Present Perfect, aby opowiedzieć, co właśnie zrobiło
 • opowiedzieć o problemie przy użyciu prostych terminów
 • powiedzieć, że czegoś nie rozumie, nie potrafi zrobić, poprosić o pomoc, używając wyrażeń, takich jak ‘Could you say that again, please?’
 • użyć zerowego i pierwszego okresu warunkowego
 • poradzić coś, używając 'should'
 • stworzyć i odpowiedzieć na zaproszenia, sugestie, przeprosiny, prośby, takie jak spotkanie z przyjaciółmi, aby coś zrobić albo się pobawić
 • zrozumieć dłuższe teksty na znajome tematy
 • stworzyć historię po angielsku przy użyciu idei, obrazków albo słów, które podaje nauczyciel
 • przeczytać kluczowe słownictwo z wyuczonych tematów
 • przeczytać proste teksty w ramach znajomych tematów i odpowiedzieć na pytania typu true/false
 • zrozumieć dłuższe historie i dłuższe teksty za pomocą obrazków
 • dodać wyrazy i wyrażenia, których brakuje w tekście
Nasza metodologia

Metoda nauczania NovaKid opiera się na skutecznym i sprawdzonym podejściu konwersacyjnym w połączeniu z metodą reagowania całym ciałem - TPR.


TPR. Metoda uczenia się od poziomu podstawowego. Używanie mimiki twarzy i gestów do zrozumienia materiału przedłożonego w języku angielskim.


Сommunicative approach. Podejście, które łączy praktykę komunikacji z nauką gramatyki. Począwszy od pierwszej lekcji dziecko poznaje mowę angielską i zaczyna ćwiczyć mówienie. Takie podejście nie pozwala na stworzenie bariery językowej, a jednocześnie znacznie przyśpiesza postępy w nauce języka.

NovaKid oferuje indywidualne lekcje, w których uczeń otrzymuje pełną uwagę swojego nauczyciela. Bezpośrednie komunikowanie się z uczniem zapewnia nauczycielom większe możliwości kontaktu, a uczeń otrzymuje więcej informacji zwrotnych. W ten sposób osiąga się wysoce efektywną metodę uczenia się.

Każdy nauczyciel w naszej szkole jest native speakerem języka angielskiego lub prawie native speakerem, co zapewnia szybkie rozwijanie umiejętności językowych ucznia z pełnym skupieniem się na języku angielskim. Od pierwszej lekcji nauczyciel będzie motywował swoich uczniów do komunikowania się w języku angielskim.

NovaKid jest przeznaczony nie tylko dla zaawansowanych uczniów już mówiących po angielsku, ale także dla początkujących, próbujących uczyć się języka, zaczynających od zera. Podczas lekcji nauczyciele używają różnych metod, aby zaangażować ucznia w proces uczenia się, takich jak pomoce wizualne, techniki odpowiedzi w formie reakcji fizycznej TPR, a także interaktywne gry edukacyjne oparte na współpracy.

Aby lepiej rozwinąć umiejętność czytania dla początkujących, NovaKid proponuje nowoczesne podejście do fonetyki mieszanej, które jest stosowane do nauki, gdzie oprócz nazw podaje się brzmienie liter, co przyczynia się do szybszej nauki czytania. Cyfrowy pisak NovaKid służy do rozwijania umiejętności pisania.


TPR. Metoda uczenia się od poziomu podstawowego. Używanie mimiki twarzy i gestów do zrozumienia materiału przedłożonego w języku angielskim.


Сommunicative approach. Podejście, które łączy praktykę komunikacji z nauką gramatyki. Począwszy od pierwszej lekcji dziecko poznaje mowę angielską i zaczyna ćwiczyć mówienie. Takie podejście nie pozwala na stworzenie bariery językowej, a jednocześnie znacznie przyśpiesza postępy w nauce języka.

Pokój do nauki NovaKid
Koszt lekcji
Poziomy 1-4
Lekcja 25 minutowa
Od zł 22,00
(z prawie native speakerem)
Pierwsza lekcja jest darmowa