Ogólne pytania

Czym jest "Novakid"?

Novakid - to szkoła online, w której dzieci uczą się języka angielskiego z osobami dla których jest on ojczysty albo drugi ojczysty.
Nasz rewelacyjny program edukacji interaktywnej dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z różnymi poziomami angielskiego jest oparty na doświadczeniu lektorów i metodyków . Zajęcia w Novakid są przeprowadzane na specjalnej platformie edukacyjnej.
Dla wszystkich lektorów język angielski jest językiem ojczystym albo drugim językiem ojczystym, posiadają oni albo brytyjski, albo amerykański akcent, certyfikat pedagogów i 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, między innymi online.

Jak dziecko zrozumie treści nauczania, jeśli lektor nie zna języka polskiego?

Podstawą nauki w Novakid jest komunikacja i metoda pełnego fizycznego reagowania (zwana po angielsku Total Physical Response). Co to jest? Komunikacja zawiera w sobie związek praktyki w mówieniu i uczeniu gramatyki. Dzięki temu, Twoje dziecko zacznie mówić już od pierwszej lekcji!
Metoda pełnego fizycznego reagowania polega na użyciu gestów i mimiki. Na zajęciach lektor adaptuje się do poziomu dziecka - używa tylko znajomej leksyki dla niego, modeluje przypadki, a nie tłumaczy reguły. Gramatyka jest przedstawiona nie jak million różnych reguł, a jak gotowe komunikatywne konstrukcje.
Z tego wynika nasza metoda nauki, to jest rozmowa tylko w języku obcym z native speakerem języka angielskiego bez barier i lęków, podobna do metody przyswajania języka ojczystego.

Jaki rezultat gwarantuje Państwa szkoła? Na przykład, co moje dziecko osiągnie po 40-stu lekcjach w Novakid?

Dzięki połączeniu podejścia komunikacujnego z metodą pełnego fizycznego reagowania, dziecko zacznie mówić już po pierwszej lekcji, natomiast po 40-stu rezultat będzie oczywisty!
Na koniec każdej lekcji, lektor zostawia opinię o kierunku w procesie nauczania. W międzyczasie, nauczyciel po 8-śmiu zajęciach robi test kontrolny dla dziecka, żeby zrozumieć na jakie treści trzeba dodatkowo położyć nacisk.
Zawsze możesz kontrolować progres w edukacji swojego dziecka, oglądając video nagrania z lekcji, które znajdziesz w koncie osobistym.

Na rozwój których ze sprawności językowych ukierunkowany jest program szkoły?

Program Novakid oparty jest na lektorach, którzy mają więcej niż 10-cio letnie doświadczenie w nauczaniu offline/online wśród szkół-liderów i mają w swojej podstawie standardy międzynarodowych egzaminów. Zajęcia w naszej szkole skupiają się na umiejętnościach w rozumieniu audio, mówieniu, pisaniu, czytaniu. Fonetyka i gramatyka są idealnym związkiem do nauczania w naszym programie.

Jakie cele posiada edukacja w Novakid? Jakie są jej plusy?

Dzięki edukacji w Novakid, Twoje dziecko będzie miało możliwość odbywania zajęć językowych w przyjemnej atmosferze, u siebie w domu. Bez żadnej straty czasu na dojazd albo przygotowywanie i czekanie na lektora w domu. W Novakid Twoje dziecko będzie miało zajęcia z nauczycielem, indywidualnie 1:1.

Czy szkoła posiada testy/egzaminy dla kontrolowania progresu mojego dziecka? Jak to wygląda?

Test kontrolny przechodzi się po przejściu 2 rozdziałów (unitów), to jest po każdych 8 lekcjach. Testowanie poszczególnych sprawności językowych ma miejsce w trakcie lekcji i jest niezauważane przez dziecko, dlatego nie musi ono być w dodatkowym stresie. Podsumowanie rozdziału pokazuje lektorowi, który materiał jest zrozumiały dla dziecka, a na jakie z aspektów nauczania należy położyć jeszcze dodatkowy nacisk.

Proces edukacji - uczeń

Jakie są ograniczenia wiekowe dla dziecka i ograniczenia związane z poziomem znajomości języka angielskiego?

Program edukacyjny jest dopasowany do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Poziom znajomości języka angielskiego nie gra tutaj roli, może on być nawet zerowy.

Moje dziecko ma 4-5 lat. Dlaczego nie może brać udziału w zajęciach z Novakid?

Program edukacyjny w Novakid został napisany dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, bo w tym wieku przeważnie mogą one już pisać i czytać. Będziemy czekać za rok, dwa albo trzy na Twoje dziecko w Novakid!

Moje dziecko ma 4 lata, już może pisać i czytać i miało zajęcia w innej szkole językowej. Co w tym przypadku?

Możemy umówić Twoje dziecko na próbną lekcję. Po jej odbyciu się będziesz miał możliwość sam ocenić, jak wyglądają zajęcia i czy będą pasowały dla dziecka. W 2019 roku planujemy testowy program edukacji dla dzieci w wieku 4-5 lat. Jeżeli chcesz w nim uczestniczyć, prosimy skontaktować się z administratorem.

Moje dziecko ma 12-13 lat. Czy szkoła może zrobić wyjątek dla niego?

Materiały i metodyka nauczania są skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat. Uważamy, że to może być nudne dla młodzieży w wieku 12+. Damy Ci znać natychmiast, kiedy program edukacyjny dla dzieci w wieku 13+ będzie dostępny.

Czy dorosły ma szanse na lekcje w Novakid?

Niestety nie, ale jesteśmy otwarci na nowe pomysły! Damy Ci znać, kiedy taka możliwość pojawi się w naszej szkole.

Czy rodzice mogą uczestniczyć w lekcji?

Tak. Rodzice mogą obserwować cały proces edukacji. Obserwować, a nie brać w nim czynnego udziału. Bardzo prosimy o zaufanie dla naszych lektorów w toku zajęć.

Moje dziecko już uczyło się angielskiego. Jak szkoła określi poziom znajomości języka angielskiego u mojego dziecka?

Poziom językowy będzie określony na pierwszej, próbnej lekcji. Wszyscy lektorzy zostali do tego odpowiednio przeszkoleni.

Mam dwójkę dzieci. Czy one mogą razem mieć lekcję?

Nie, bo to nie będzie skuteczne, w pierwszej kolejności dla Twojego dziecka. Zawsze możesz udostępnić promokod na zniżkę dla swoich przyjaciół. On będzie dostępny w koncie osobistym. Przy kupowaniu pakietów lekcji z użyciem tego promokodu, dostaniesz dodatkową lekcję.

Proces edukacji - lektor

Jaka jest metodyka nauczania i materiały językowe w Novakid?

Novakid używa metody nauczania, która jest podobna do nauczania języka ojczystego. Interaktywny materiał jest budowany przez europejskie standardy znajomości języka obcego CEFR. Gramatykę i fonetykę lektor wykłada "na słuch" dla łatwego procesu nauczania. To znaczy, że Novakid formuje u dziecka przyjęcie obcego języka jako ojczystego i usuwa barierę językową. W ciągu nauczania używamy własnych materiałów od metodyków i pedagogów z USA i Wielkiej Brytanii.

Czym jest metodyka CLIL?

CLIL - to jest akronim od Contest and Language Integrated Learning, to znaczy "przedmiotowo-językowe integrowane nauczanie". W dwóch słowach, nauczanie przedmiotów ze szkoły w obcym języku - na przykład, historia, matematyka, geografia.
Oczywistym jest, że nasze zajęcia CLIL są zorientowane bardziej na uczenie obcego języka niż inne przedmioty. To pozwala na poznanie nowych słów, konstrukcji i powtarzanie starego materiału. Na przykład, Simple Past time powtarza się na lekcji o dinozaurach (biologia), passive voice na lekcji o produkcji szkła (chemia), Degrees of comparison powtarza się na zajęciach geografii. I to jest nowy, ciekawy sposób na nauczanie języka angielskiego.

Jakie poziomy mają CLIL w swoich lekcjach?

Lekcje CLIL zintegrowane są w program poziomów 3 i 4: po 2 rozdziałach lektor przeprowadza lekcję-powtórzenie, na której dziecko powtarza materiał z ostatnich dwóch rozdziałów. Potem uczeń ma przerwę od praktyki z językiem i może poznać coś nowego dzięki CLIL.

Kim są lektorzy szkoły Novakid?

Wszyscy lektorzy są osobami dla których język angielski jest ojczysty (Native) albo drugi ojczysty (Near-Native) i oni nie mówią po polsku. Mieszkają w 20 krajach świata - w szczególności w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki, na Filipinach i posiądają amerykański albo brytyjski akcent. Nauczyciele Novakid - wykwalifikowani lektorzy z wyższym wykształceniem, certyfikatami i doświadczeniem w nauczaniu online.

Czy szkoła może udostępniać skany dokumentów o edukacji lektorów i metodyków?

Certyfikaty znajdziesz w profilu lektorów i mogą być wysłane na żądanie rodzica.

Czy mogę porozmawiać z lektorem "osobiście"?

Możesz być na lekcji obok dziecka i komunikować się, wyrażać swoją opinię przez administratorów. My obowiązkowo wysyłamy e-mail z komentarzem i odpowiedzią lektora. Nauczyciel też zostawia opinię po każdej lekcji. Możesz obejrzeć ją w swoim koncie osobistym. Prosimy uważać na to, że odpowiedź będzie przetłumaczona przez automatyczny translator z języka angielskiego.

Czy mogę porozmawiać z lektorem "osobiście" na temat rezultatów mojego dziecka?

W Twoim koncie osobistym, w zakładce "Program" możesz sprawdzić, na jakim poziomie językowym jest aktualnie Twoje dziecko. Dodatkowo lektor po każdej lekcji zostawia komentarze. Możesz znaleźć je w swoim koncie osobistym. Proszę zwróć uwagę, że komentarz przetłumaczony został przez automatyczny translator. Jeśli materiał z zajęć jest dla dziecka zbyt skomplikowany/za prosty, z Tobą skontaktują się administratorzy Novakid, którzy prześlą opinie i komentarze o zmianie poziomu zaawansowania językowego dziecka do jego nauczyciela. Dodatkowe ćwiczenia możesz robić ze swoim dzieckiem i znajdziesz je w zakładce "Biblioteka".

Jak mogę pilnować sukcesów mojego dziecka w przypadku, kiedy nie mogę być obok niego w trakcie lekcji?

W Twoim koncie osobistym, w zakładce "Program" możesz sprawdzić, na jakim poziomie językowym jest aktualnie Twoje dziecko. Dodatkowo lektor po każdej lekcji zostawia komentarze. Możesz znaleźć je w swoim koncie osobistym. Proszę zwróć uwagę, że komentarz przetłumaczony został przez automatyczny translator. Jeśli materiał z zajęć jest dla dziecka zbyt skomplikowany/za prosty, z Tobą skontaktują się administratorzy Novakid, którzy prześlą opinie i komentarze o zmianie poziomu zaawansowania do nauczyciela. Dodatkowe ćwiczenia możesz robić ze swoim dzieckiem i znajdziesz je w zakładce Biblioteka.

Ile jest poziomów w Novakid?

W tym momencie: Poziom 1 (A1.1) - Starter 1, Poziom 2 (A1.2) - Starter 2 (YLE Movers), Poziom 3 (А2.1) - Elementary 1, Poziom 4 (А2.2) - Elementary 2 (YLE Flyers).

Czy jest możliwe uczenie tylko procesu mówienia, bez czytania i pisania?

Program edukacyjny Novakid jest skierowany na pełne rozwinięcie systemów umiejętności i nawyków: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie. Brak rozwijania jednej ze sprawności językowych negatywnie wpłynie na proces nauki języka angielskiego u dziecka.

Czy lektor może czytać książki i omawiać je w trakcie trwania lekcji?

Czytać książki trzeba, ale niestety nie na lekcjach. Dziecko może dyskutować na temat książek z lektorem po przejściu całego materiału z lekcji.

Czy Novakid wystawia certyfikat?

Mamy taką możliwość. Prosimy skontaktować się z administratorem.2

Czy mogę obejrzeć zdjęcia, biografię, film o lektorze przed umówieniem się na lekcję?

Tak. Możesz obejrzeć informacje o niektórych naszych lektorach na stronie internetowej, w Facebooku i Instagramie. W tym momencie katalog wszystkich lektorów jest niedostępny.

Nie znam angielskiego. Jak mogę komunikować się z lektorem?

Proszę, nie martw się! Nasza metodyka pozwala na przeprowadzenie lekcji bez używania języka polskiego i nie trzeba kontaktować się z lektorem. Możesz być na zajęciach jako obserwator. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, to nasi administratorzy pomogą. Oni mogą wysłać wiadomość albo opinię w przypadku różnych sytuacji. Prosimy dać nam znać poprzez chat, e-mail albo przez telefon. Prosimy pamiętać, że wiadomości lektora, które były wysyłane w ciągu lekcji będą przetłumaczone na język polski automatycznie.

Jak wygląda lekcja?

W tym przypadku mamy demo film, żeby pokazać Ci, jak to wygląda: https://www.novakid.pl/#example

Jak długo trwa jedna lekcja?

Długość jednej lekcji to 25 minut. Naszym zdaniem wystarczy dla małych uczniów. Jeśli jednak uważasz, że to za mało, możesz ustalić 2 lekcje pod rząd (50 minut).

25 minut to za mało dla mojego dziecka. W szkole lekcja trwa przecież 45 minut.

Możesz ustalić 2 lekcje razem. Uważamy jednak, że ten wariant nie pasuje dla dziecka 6-8 lat, bo ono musi bardziej skupiać uwagę i szybko się męczy.

Czy trzeba robić zadania domowe?

Nie mamy obowiązkowej pracy domowej - w formie gry dzieciom dużo łatwiej i szybciej przychodzi nauka języka angielskiego. Dla chętnych w koncie osobistym, w zakładce "Biblioteka" znajdują się materiały przeprowadzonych lekcji, a także dodatkowe materiały wydzielone jako "do wydrukowania".

Chcę obejrzeć cały program zajęć.

Całą informację o programie i poziomach nauczania w naszej szkole możesz znaleźć w rozdziale "Program", w swoim koncie osobistym.

Ile lekcji wystarczy dla dziecka?

Zwykle dziecko zaczyna mówić po angielsku od pierwszej lekcji. W przypadku jakiegoś dyskomfortu to może potrwać do 3-5 lekcji. Dla dobrych wyników polecamy kurs z 40-oma lekcjami.

Lekcja próbna

Jak umówić się na lekcję próbną i ile ona kosztuje?

Próbna lekcja jest gratis. Prosimy skontaktować się z administratorem, żeby umówić się na nią.

W wypadku, kiedy nie zechcę kontynuować zajęć po jednej lekcji próbnej, czy muszę za nią płacić?

Nie. W każdym przypadku lekcja próbna jest gratis.

Jak odwołać albo przenieść lekcję próbną?

Odwołanie lub przeniesienie lekcji jest możliwe przez konto osobiste albo administratora. Prosimy zrobić to nie później, niż na 8 godzin przed startem lekcji.

Jeżeli przed lekcją nie będzie zrobiony test Internetu to, czy lekcja będzie odwołana?

Nie, nie będzie. Test prędkości Internetu, kamery, mikrofonu jest obowiązkowy. Możesz zacząć lekcję bez tego testu, ale w tym przypadku nie gwarantujemy wysokiej jakości technicznej.

Jaki poziom jest wyznaczony dla mojego dziecka po pierwszej lekcji?

Możesz znaleźć tę informację w koncie osobistym, w rozdziale "Program", zaraz po zakończonej lekcji.

Nie zgadzam się z oceną poziomu znajomości języka angielskiego wystawioną przez lektora (za wysoki poziom albo za niski). Co mam zrobić?

Prosimy zgłosić to do administratorów. Metodycy Novakid wytłumaczą, dlaczego wystawiona została taka ocena i poziom, albo go poprawią.

Moim zdaniem dziecku było za ciężko/za lekko na lekcji próbnej.

Możemy powtórzyć test dla Twojego dziecka. Przed tym, metodycy Novakid zapoznają się z nagraniem ostatniej lekcji, dla potwierdzenia drugiego testu.

Jaki akcent będzie najlepszy?

Na początku akcent nie jest tak ważny, jak inne aspekty językowe. Jeżeli chcesz, żeby dziecko jednak dobrze rozumiało 2 akcenty, to trzeba czasami zmieniać lektora na tego z innym akcentem. Dla dzieci 5-7 lat polecamy zajęcia tylko z jednym lektorem.

Mam dwoje dzieci. Czy mogę dostać dwie próbne lekcje?

Tak. Po jednej lekcji na dziecko. Prosimy pamiętać, że niemożliwe jest ustalenie lekcji na tę samą godzinę. Po dodatkową informację prosimy skontaktować się z administratorem.

Chcemy mieć zajęcia tylko z tym lektorem, u którego mieliśmy próbną lekcję.

Zwykle tak robimy. W przypadku, gdy godzina na lekcję nie będzie pasowała, to prosimy skontaktować się z administratorem dla ustalenia innego lektora, albo zrobić to samemu w swoim koncie osobistym.

Mnie albo mojemu dziecku nie spodobał się lektor, który prowadził lekcję próbną. Czy mogę zmienić go?

To jest możliwe, ale prosimy napisać przyczynę dla tej zmiany. Nie polecamy zbyt częstej zmiany lektora dla dzieci w wieku 6-8 lat, bo one mają znacznie bardziej emocjonalny kontakt z nauczycielem.

Czy mogę mięć zajęcia z native lektorem?

Lektora na próbną lekcję automatycznie wybiera system bez możliwośi wyboru native/near-native. W przypadku, kiedy chcesz, żeby Twoje dziecko miało lekcje z native lektorem - trzeba kupić pakiet na 5 lekcji.

Nie zdążyliśmy ani na pierwszą, ani na drugą lekcję próbną. Możemy umówić się na trzecią?

W tym przypadku prosimy kupić minimalny pakiet 5 lekcji. Jeżeli po pierwszej lekcji nie spodobają Ci się zajęcia w Novakid, zwrócimy pieniądze za 4 lekcje w ciągu 3 dni.

Czy mogę umówić się na próbną lekcję z konkretnym lektorem?

Niestety nie. Lektora na próbną lekcję automatycznie wybiera system, bez możliwości wyboru.

Chcę, żeby moje dziecko miało zajęcia z najlepszym lektorem! Czy macie ranking nauczycieli?

Nie robimy rankingów. Wszyscy lektorzy są wykształceni i mają międzynarodowe certyfikaty nauczania języka angielskiego. Mają doświadczenie większe, niż 3 lata, i za sobą różne treningi dla podwyższenia kwalifikacji. Wybierając naukę w szkole Novakid, możesz być pewien, że Twoje dziecko będzie uczyło się z najlepszymi pedagogami, którzy dbają o rozwój językowy swoich uczniów. W razie, gdy dziecku nie spodoba się nauczyciel, metodycy postarają się znaleźć drugiego nauczyciela, który - miejmy nadzieję - spełni oczekiwania dziecka.

Gdzie mogę obejrzeć całą listę lektorów?

Niestety, w tej chwili nie prowadzimy listy wszystkich lektorów. Możesz obejrzeć videofilmy, foto i biografie niektórych lektorów na stronach Facebook i Instagram.

Kiedy mogę wejść do klasy w swoim koncie osobistym?

Wirtualna klasa do zajęć będzie dostępna dla Ciebie na godzinę przed początkiem lekcji. Polecamy wejść na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Nie zapomnij o przeprowadzieniu testu komputera w swoim koncie osobistym.

Rozkład zajęć, umówienie się i odwołanie lekcji

Ile zajęć w tygodniu poleca szkoła Novakid?

Dla dobrych wyników Novakid poleca 4 lekcje w tygodniu. W każdym razie, nie zalecamy mniej niż 2 lekcje w tygodniu.

Czy można zmieniać rozkład zajęć co tydzień?

Tak, oczywiście. Możesz korygować rozkład zajęć dziecka w swoim koncie osobistym, w zakładce "Dodaj lekcję". Zawsze także możesz ustalić grafik zajęć z administratorami Novakid. Niestety nie możemy zagwarantować, że wybrany przez Ciebie nauczyciel będzie zawsze dostępny w godzinach odpowiednich dla Ciebie. Aby dziecko miało zajęcia z tym samym pedagogiem, rekomendujemy ustalić regularny grafik.

Jedziemy na wakacje. Opłacone zajęcia przepadną? Lektor i rozkład zmienią się czy pozostaną takie same?

Mamy możliwość zrobić przerwę pomiędzy zajęciami na 2 tygodnie, z zachowaniem lektora i rozkładu. W przypadku przerwy więcej niż 2 tygodnie, to nie będzie gwarantowane. Po przerwie możesz wrócić do lekcji, kiedy będziesz chciał. W tym celu prosimy skontaktować się z nami. Ilość opłaconych lekcji w ciągu przerwy będzie zamrożona - nie przepadnie.

Chcę przenieść dzisiejszą lekcję na późniejszą godzinę.

Niestety nie jest to możliwe. Możemy zmieniać rozkład lektora najwcześniej od następnego dnia.

Czy będę musiał zapłacić za lekcję, którą odwołałem?

W przypadku, jeżeli ta lekcja była odwołana na 8 i więcej godzin przed jej rozpoczęciem, nie trzeba będzie za nią płacić.

Czy mogę przenieść lekcję w koncie osobistym? Albo tylko odwołać?

Możesz odwołać i przenieść lekcję na inny wolny czas lektora. Taka możliwość będzie dostępna na więcej niż 8 godzin przed rozpoczęciem danej lekcji.

W jakich przypadkach mogę otrzymać zwrot pieniędzy za odwołaną lekcję mniej niż na 8 godzin?

Jeśli lekcja nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Ciebie (wyłączenie prądu, Internetu itd.) lub w wyniku choroby dziecka, prosimy wysłać na nasz adres e-mail w ciągu 7 dni dokument potwierdzający (zwolnienie lekarskie od lekarza, dokument od dostawcy prądu lub Internetu, opisujący problemy itd.). W takim wypadku oddamy lekcję na Twoje konto.

Dostałem sms-a o odwołaniu lekcji. Co się stało?

Lekcja może być odwołana z powodu zera na koncie albo zmian w rozkładzie lektora. W przypadku, kiedy lekcja odwołana zostaje ze strony lektora, drugi lektor będzie wybrany automatycznie. Jeżeli to nie będzie Tobie pasowało, prosimy skontaktować się z administratorem.

Dzisiaj została anulowana lekcja z powodu zera na moim koncie osobistym. Proszę dodać ją ponownie do mojego rozkładu.

Niestety, nie możemy umówić odwołanej lekcji w ten sam dzień. Administrator pomoże przywrócić lekcję od następnego dnia.

Czy można zapisać się na regularne lekcje, kiedy ktoś już wybrał podany termin? Czy można skontaktować się z drugim rodzicem i zaproponować mu inny termin lekcji?

W takim przypadku oferujemy innego lektora albo inną godzinę zajęć u Twojego lektora. Jesteśmy pewni, że znajdziemy rozwiązanie problemu. Novakid to rozwijająca się szkoła, w której ilość nauczycieli ciągle rośnie.

Dostałem SMS-a o zmianie lektora. Co się stało?

Zastępujemy nauczyciela w przypadku, gdy Twój stały nauczyciel odwołuje zajęcia w trybie nagłym (awarie techniczne) lub z góry (urlop, wakacje). Pamiętaj, że przy każdej zmianie zawsze otrzymujesz SMS-a. Jeśli nie jesteś zadowolony z zastępczego nauczyciela, poinformuj o tym naszych administratorów.

Koszty: opłata i pakiety

Jak mogę opłacić lekcje?

W Twoim koncie osobistym jest zakładka "Moje konto"-> "Doładowanie salda konta" lub przycisk "Doładowanie salda konta" w zakładce "Harmonogram zajęć".

Kiedy trzeba opłacić lekcje?

Kiedy będzie to dla Ciebie wygodne. Najważnejsze, żeby nie było zera na koncie na 24 godziny przed umówioną lekcją. W przypadku zera na koncie najbliższa lekcja będzie odwołana automatycznie.

Czy jest możliwa opłata za pomocą konta PayPal?

To możliwe, ale tylko przy kupowaniu więcej niż 20 lekcji.

Jak można zapłacić w walucie dolara amerykańskiego?

Możesz dokonać zapłaty za lekcje w amerykańskich dolarach. W tym celu skontaktuj się proszę z administratorem, on zmieni dane o zapłacie na Twoim profilu.

Jak można zapłacić w walucie euro?

Opłata w walucie euro (przy użyciu karty płatniczej) na dany moment nie jest możliwa.

Czy można wpłacić pieniądze na konto bankowe w Polsce?

Niestety w tym momencie nie mamy takiej możliwości, ale pracujemy nad tym.

Czy jest możliwe wystawienie faktury za zakupiony pakiet lekcji?

Tak, jest taka możliwość.

Nie mogę otrzymać kodu, kiedy próbuję opłacić moją kartą bankową.

Polecamy skontaktować się z bankiem, który wydał kartę. Najprawdopodobniej problem leży po jego stronie.

Ile lekcji mogę kupić? Ile one kosztują?

Lekcje można kupować w pakietach. Ilość lekcji zależy od tego od tego, który z pakietów wybierzesz. Informacja o pakietach i cenach jest dostępna w Twoim koncie osobistym po przyciśnięciu ''Doładowanie salda konta'' (zakładka ''Harmonogram zajęć'' albo ''Moje konto'').

Czy mogę kupić 1 lekcję, 7 albo od razu 100?

Oferujemy pakiety 5, 10, 20 albo 40 lekcji z lektorami native i near-native.

Czy mogę kupić i rozplanować jeden pakiet pomiędzy 2-3 dziećmi?

Tak, oczywiście. Jeden pakiet zajęć można rozdzielić na dzieci, które zarejestrowane są na Twoim profilu Novakid. Ilość dzieci w koncie osobistym rodzica jest nieograniczona.

Kupiłem 40 lekcji. W jakim terminie lekcje powinny być zrealizowane?

Pakiet nie ma terminu ważności. Możesz robić przerwy i kiedy chcesz znowu wrócić do zajęć.

Nie chcemy kontynuować nauki (wszystko jedno, z jakiej przyczyny), czy możliwy jest zwrot pieniędzy za nieodbyte lekcje, które widnieją na koncie osobistym. Jak szybko?

Tak. W tym przypadku prosimy skontaktować się z administratorem pisząc na e-mail: bok@novakid.pl. Robimy zwrot w ciągu 3 dni. Jednak termin przekazania środków na kartę zależy od banku i może potrwać do 2 tygodni.

Kupiłem pakiet (40 lekcji) i zauważyłem, że ceny zmieniły się. Czy Państwo zmienią ilość lekcji na moim koncie?

Nie. Ilość lekcji na koncie nie będzie zmieniona. Prosimy uważać na to, że zakup drugiego pakietu będzie możliwy po nowej cenie.

Mam przyjaciela, któremu chcę podarować 10 lekcji. W tym momencie na moim koncie widnieje 40 lekcji. Jak to zrobić?

To jest możliwe. Prosimy skontaktować się z administratorem.

Zniżki Novakid. Dodatkowe lekcje

Czy Novakid gwarantuje zniżki przy kupowaniu dużych pakietów?

Im więcej lekcji kupisz za jednym razem, tym niższa cena za 1 lekcję. Rabat jest już zawarty w cenie pakietu. Na przykład cena za 1 lekcję przy zakupie pakietu 40 lekcji będzie o 24% mniejsza w porównaniu z pakietem obejmującym 5 lekcji (cena dla nauczyciela native). Wszystkie rabaty można znaleźć, klikając przycisk "Doładuj saldo konta" na koncie osobistym rodzica.

Czy macie zniżki dla nowych uczniów?

Informację na ten temat możesz otrzymać u naszych administratorów.

Czy jest możliwość płacenia w ratach?

Niestety, w naszej szkole nie ma możliwości płacenia w ratach. Zajęcia odbywają się na zasadzie przedpłaty i są automatycznie anulowane 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji, jeśli saldo wynosi "zero".

Czy oferujecie zniżki dla przyjaciół pracowników Novakid?

Tak. Prosimy skontaktować się z administratorem.

Czy są zniżki dla rodzin wielodzietnych?

Niestety obecnie nie ma zniżek dla rodzin wielodzietnych. Możesz kupić pakiet z dużą liczbą lekcji, gdzie zniżka jest już uwzględniona. Zawsze jest też szansa na bezpłatne lekcje - obejrzyj konkursy na naszych stronach na Instagramie i Facebooku.

Jak użyć promokodu w koncie osobistym? Promocja związana z "zaproś przyjaciela"

Każdy użytkownik ma unikalny kod promocyjny, który można znaleźć w prawym górnym rogu (zdjęcie z kotkiem, przykład kodu promocyjnego: "HELENA1234"). Płacąc za pakiet zajęć, znajomy użytkownika wprowadza ten kod promocyjny w polu "Podaj kod promocyjny". Automatycznie użytkownik (rekomendujący) otrzymuje 2 bezpłatne lekcje, a znajomy otrzymuje 20% zniżki na zakup pierwszego minimalnego pakietu na 5 lekcji.

Pytania dotyczące nauczycieli near-native

Kim są nauczyciele near-native? Czym oni różnią się od nauczycieli native?

Near-native nauczyciele biegle posługują się językiem angielskim, a mimo to, podobnie jak nauczyciele native, nie mówią po polsku. Nauczycielami w tej kategorii są wykwalifikowani i certyfikowani nauczyciele, którzy mają niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym w Internecie. Mieszkają w krajach, w których angielski jest językiem urzędowym.

Po co dodaliście w Novakid nauczycieli near-native?

Zaprosiliśmy nauczycieli near-native do Novakid, aby zaoferować Ci lekcje wysokiej jakości z doświadczonymi nauczycielami w bardziej przystępnych cenach.

Czy mojemu dziecku będzie pasował nauczyciel near-native?

Nasi nauczyciele w kategorii near-native to wykwalifikowani i certyfikowani nauczyciele, którzy mają niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym w Internecie.

Zajęcia będą odbywały się według tego samego programu, czy coś będzie inaczej?

Nauczyciele kategorii native i nauczyciele near-native są zaangażowani w jeden program, opracowany specjalnie przez naszych metodologów.

Czy wskazane jest mieć zajęcia z near-native na zmianę z native?

Możliwe jest łączenie zajęć z nauczycielami w kategoriach native i near-native, zarówno pod względem możliwości platformy, jak i metodologicznych. Jest to przydatne do bardziej elastycznego postrzegania języka angielskiego Twojego dziecka. Rzeczywiście, w prawdziwym życiu będzie musiał komunikować się nie tylko z native speakerami.

O ile tańsze są lekcje z near-native od lekcji z native?

Lekcje z nauczycielami near-native kosztują o 40% mniej niż zajęcia z nauczycielami Native.

Jestem klientem Novakid i w tym momencie mam lektora z UK. Chcę kontynuować zajęcia, ale to na dany moment dla mnie za drogo. Czy jest możliwość dostać jedną lekcję gratis z lektorem near-native?

Niestety nie. W tym przypadku nie ma możliwości dostać lekcję gratis z near-native. Możesz umówić się na lekcję z lektorem near-native na swój koszt.

Jak wygląda przeliczanie lekcji (z konta osobistego) w tym przypadku, kiedy przejdziemy od lektora native do lektora near-native?

Przeliczanie nie jest potrzebne. Bilans konta zmienia się automatyczne w przypadku, kiedy będziesz mieć zajęcia tylko z lektorem near-native. Dla przykładu, za każde 10 lekcji z nauczycielem native odpowiednikiem będzie 16 lekcji z nauczycielem near-native. Jeśli w jednym momencie będziesz mieć lekcje z nauczycielem native i near-native w Twoim koncie osobistym widoczny będzie podwójny bilans.

Mamy zajęcia z lektorami native i lektorami. Jak będzie wyglądała opłata?

Lekcja z lektorem native będzie kosztowała 1 lekcję. Lekcja z lektorem near-native będzie kosztowała 0.6 lekcji.

Jak wygląda akcent u lektorów near-native? Czy oni mają brytyjski/amerykański/swojego kraju akcent języka angielskiego?

Przeważnie lektorzy near-native pochodzą z południowo-wschodniej Azji (Filipiny) i mają amerykański akcent. Wszyscy nasi nauczyciele przechodzą rygorystyczną selekcję, w tym uwzględniającą wymowę, dzięki czemu nie usłyszysz "azjatyckiego" akcentu w ich mowie.

Programy i urządzenia

Co jest potrzebne dla lekcji?

Dla lekcji w Novakid jest potrzebne:

 • Laptop z web kamerą albo komputer z zewnętrzną kamerą albo tablet;
 • System operacyjny Windows 7+ albo MacOSX 10.10+;
 • Zainstalowana przeglądarka Google Chrome, którą wolno ściągnąć ze strony http://chrome.google.com/ (także możliwe używanie przeglądarki FireFox), dla iPad polecamy przeglądarkę Safari;
 • Zestaw słuchawkowy;
 • Dobre połączenie internetowe. Prosimy zwrócić uwagę na to że: w tym momencie platforma Novakid nie działa w smartphonach, przeglądarkach Microsoft Explorer i Safari (poza iPadem).

Nasze rekomendacje:
 • Zdecydowanie zalecamy odwiedzenie konta osobistego z wyprzedzeniem i przeprowadzenie testu kamery, mikrofonu i połączenia z Internetem (przycisk "Uruchom test"). Wskazane jest zrobienie tego na jeden dzień przed zajęciami, abyśmy mogli rozwiązać możliwe problemy.
 • Ćwicz z dzieckiem, aby użyć myszy/touchpada, klikając przycisk "Ćwicz rysunek" w koncie osobistym. Pozwoli to mu na łatwe rysowanie i wykonywanie zadań nauczyciela.
 • Zapewnij dziecku przestrzeń bez obcego hałasu, aby go nie rozpraszać

Można mieć lekcję z telefonu lub tabletu?

Możesz uczyć się używając tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOs (iPad). Nie możemy jednak zagwarantować dostępności i jakości lekcji w przypadku korzystania z telefonu / smartfona.

Można mieć lekcje o tej samej godzinie z jednego konta osobistego (w rodzinie jest dwójka dzieci)?

Ta opcja nie jest jeszcze dostępna w naszym systemie. Zajęcia powinny odbywać się w różnym czasie lub z różnych kont (utworzymy dla ciebie kolejne konto i przeniesiemy tam uzgodnioną liczbę lekcji).

Nie mogę przejść testu Internetu w swoim koncie osobistym. Co robić?

 • Sprawdź, czy jest połączenie internetowe.
 • Sprawdź przeglądarkę. Zalecaną przeglądarką jest Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (jeśli planujesz mieć zajęcia z iPadu).
 • Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone (mikrofon i słuchawki).
 • Upewnij się, że podczas zajęć nikt inny nie jest podłączony do Wi-Fi.
 • Upewnij się, że w przeglądarce jest otwarta tylko strona internetowa Novakid.
 • Zrestartuj komputer (system operacyjny Windows mógł nie zainstalować pobranych aktualizacji).
 • Uruchom ponownie router.

Kwestie prawne i inne

Chcę pracować w Novakid jako nauczyciel. Czy to możliwe?

W Novakid pracują tylko native i near-native speakerzy. Szczegółowe informacje o wyborze nauczycieli możesz znaleźć tutaj:https://www.novakidschool.com/forteachers

Jestem blogerem, chcę powiedzieć o szkole Novakid mojej widowni. Jakie rodzaje zniżek lub specjalnych warunków nauki zaoferujecie mi?

Skontaktuj się z naszymi administratorami przez czat na żywo lub e-mail. Twoja oferta zostanie wysłana do specjalisty. W przypadku blogerów (w zależności od tematu bloga i liczby obserwujących) zapewniamy różne warunki współpracy.

Gdzie zobaczyć wszystkie warunki korzystania z usługi?

Możesz otworzyć umowę o ofertę, która jest opublikowana na naszej stronie internetowej: https://www.novakid.pl/terms

Jak mogę przywrócić elektroniczne polecenie zapłaty potwierdzające płatność na karcie (lub koncie), którą wykonałem w firmie Novakid?

Skontaktuj się z naszymi administratorami przez e-mail: bok@novakid.pl. Polecenie zapłaty w formie pliku "pdf" (lub w innym dogodnym formacie) zostanie wysłane na Twój adres e-mail.

Czy przestrzegasz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (GDPR)?

Tak, przestrzegamy wszystkich przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących GDPR.

Administratorzy, sposoby kontaktu

Drogo dzwonić na numer Novakid, w jaki inny sposób mogę skontaktować się ze szkołą?

Możesz pisać w czacie online z konta osobistego w godzinach od 8:00 do 19:30 czasu warszawskiego, a także wysłać e-mail na adres bok@novakid.pl.

Czy telefony do Novakid są płatne?

Możesz dzwonić do nas pod numer 223906433 albo pisać na adres bok@novakid.pl od 8:00 do 19:30 czasu warszawskiego. Połączenia są według stawek operatora.

Czy można skontaktować się ze szkołą przez Whatsup lub Viber?

Na dany moment nie ma takiej możliwości. Aby uzyskać więcej komunikacji mobilnej, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu online w swoim koncie osobistym. Odpowiemy Ci w ciągu kilku minut w godzinach pracy od 8:00 do 19:30 (czas warszawski).