Tradycje dla większości z nas są bardzo istotne. Aby dzieci szanowały kulturę swojego kraju, a także te obce, należy pokazywać im różnego rodzaju tradycje – nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Dzięki temu będą szanowały dorobek kulturalny innych narodów i lepiej zrozumieją, czym wyróżniają się polskie tradycje na tle innych.

W tej kategorii publikujemy artykuły, które mają nakreślić zwyczaje, tradycje i spuściznę Polski, krajów Anglosaskich oraz innych. Dzięki nim dowiesz się ciekawostek i faktów, które możesz przekazać dziecku. Publikujemy również materiały dotyczące świąt i obrzędów, w których znajdziesz inspiracje do wspólnych zabaw i aktywności. Poznaj tradycje razem ze swoim dzieckiem – dzielcie się spostrzeżeniami i wrażeniami, poszerzając horyzonty.